Framtidsrådet

Uppdaterad

En statsrådsgrupp har knutits till Uppdrag: Framtid, Regeringskansliets arbete med långsiktig idé- och politikutveckling. Gruppen fungerar som stöd och för samråd i arbetet med strategisk politikutveckling. De frågor som tas upp på Framtidsrådets möten är av långsiktig och horisontell karaktär. Här tas förslag och idéer från regeringens analysgrupper upp. Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, leder arbetet. Utöver henne och statsminister Stefan Löfven ingår följande statsråd:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

  • Anna Johansson, infrastrukturminister, Näringsdepartementet
  • Ardalan Shekarabi, civilminister, Finansdepartementet
  • Helene Hellmark Knutson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet
  • Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Finansdepartementet

Andra statsråd kommer att delta när frågor relaterade till deras ansvarsområden diskuteras.