Grön omställning och konkurrenskraft

Uppdaterad

Sverige har en politisk vision om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och ett koldioxidneutralt samhälle 2050. Hur ska dessa visioner förverkligas? Vilka politiska förändringar behövs under de närmaste mandatperioderna? Hur kommer det att påverka Sveriges konkurrenskraft?

Pojke som tittar genom ett löv.
Grön omställning och konkurrenskraft är ett av tre fokusområden inom Uppdrag: Framtid. Foto: Maskot bildbyrå

Den centrala utgångspunkten för analysgruppen är att höga klimatpolitiska ambitioner kan gå hand i hand med utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv och social trygghet. Analysgruppen arbetar med att ta fram konkreta  förslag och diskussionsunderlag om nödvändiga förändringar för att nå ambitionerna  med en grön omställning och samtidigt se vilka möjligheter det kan innebära för Sveriges framtida konkurrenskraft. 

Arbetet ska bidra till att konkretisera och synliggöra Sveriges och Nordens ambition att leda den gröna omställningen med goda exempel, genom höga klimatpolitiska ambitioner och stark handlingskraft. Utifrån  ett långsiktigt perspektiv kommer gruppen att analysera de mesta centrala byggstenarna i en grön omställning. Det kan till exempel handla om styrmedel, långsiktiga spelregler för hållbar produktion och konsumtion, gröna investeringar samt regionalt och lokalt förändringsarbete för hållbarhet som bidrar till att hela Sverige kan leva och utvecklas. 

Analysgruppen

Gruppens ordföranden

Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson

Huvudsekreterare

Nannan Lundin

Ledamöter

Åke Iverfeldt, VD

Mistra Johan Kuylenstierna, VD SEI

Karin Bradley, biträdande lektor KTH

Staffan Laestadius, professor emiritus KTH

Ola Alterå, VD Sustainable Innovation

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC

Elisabet Abrahamsson, vice VD och Franchiseledare Le Mat Sverige

Ilija Batljan, vice VD, Rikshem