Strategisk framsyn

Uppdaterad

Kansliet för strategi och framtidsfrågor har även en funktion som arbetar med långsiktiga trender: Strategisk framsyn.

Strategisk framsyn är ett verktyg för att identifiera nya trender och att diskutera dem i ett strategiskt sammanhang. Strategisk framsyn  ger möjlighet att kartlägga, förstå och reagera på globala trender.

Med en gemensam, strategisk framsyn som ramverk kan Kansliet för strategi- och framtidsfrågor fördjupa och bredda sin kunskap samt diskutera skeenden som direkt eller indirekt påverkar Sverige. Analysen av den långsiktiga utvecklingen gör det möjligt att se den stora bilden, identifiera de till synes dolda trenderna, förstå dynamiken i skeendet och identifiera de kritiska momenten. Strategisk framsyn ger underlag och förslag till kansliets och statsrådets fortsatta arbete med idé- och politikutveckling.