Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor

    Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Dagens regelverk behöver förtydligas och regeringen har därför tillsatt en utredning som har sett över etikprövningslagen, dess tillämpningar samt vilka straff som ska ges vid överträdelse. Nu har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag så att otydligheter i lagen kan åtgärdas och straffen skärpas.

  • Utredning föreslår lag om kontroll mot fusk vid högskoleprovet

    Måndag den 1 juli överlämnade Utredningen om fusk vid högskoleprovet sitt delbetänkande till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, vid en pressträff.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

Prenumerera

Totalt 3365 träffar.