Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

    Foto: Jonas Lindkvist/TT

    Nu har vaccinationerna mot covid-19 inletts runt om i landet. I en extra ändringsbudget föreslog regeringen den 12 januari att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsstudier för bred uppföljning av vaccinerna. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner.

  • Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen

    Sverige befinner sig i ett tufft läge. Regeringen planerar därför att besluta om en förordningsändring som från och med måndag den 11 januari gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Folio

Fortsatt satsning på jämställdhet i akademin

Trots att kvinnor är i majoritet av studenterna vid landets högskolor och universitet går arbetet mot en jämställd högskola alldeles för långsamt. Därför sätter regeringen inför 2021 upp nya rekryteringsmål av professorer vid landets lärosäten.

Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

Slopat fribelopp till och med 30 juni 2021

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs med anledning av coronapandemin. Därför vill regeringen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Johnér Bildbyrå

Över en miljard extra till skolan 2021

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftig förstärkning av svensk forskning

Den 17 december presenterade Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik för åren 2021–2024.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten gymnasieskolan att övergå till fjärr- eller distansundervisning till och med den 6 januari 2021. Mot bakgrund av det rådande läget har rekommendationen nu förlängts till och med den 24 januari 2021.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Detta beslut omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Skolverkets beslut är nödvändigt, även om det så klart inte är önskvärt, säger Anna Ekström.

Matilda Ernkrans håller en pressträff om delar av innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.
Matilda Ernkrans. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt universitet i Mälardalen

Denna högskola har en framstående position bland landets lärosäten och dess utbildning och forskning är viktiga för regionens tillväxt och utvecklingspotential. Som ett led i utvecklingen av den strategiska forskningspolitiken presenterar regeringen sin avsikt att högskolan nu ska bli universitet.

Corona

Om skola och utbildning med anledning av covid-19

Här finns samlad information om regeringens beslut och åtgärder inom skola och utbildning med anledning av coronapandemin. Sidan uppdateras löpande.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

Prenumerera

Totalt 4110 träffar.