Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Ny forskningsberedning tillsätts

    Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver försvaras och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Beredningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen.

  • Tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor

    Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Dagens regelverk behöver förtydligas och regeringen har därför tillsatt en utredning som har sett över etikprövningslagen, dess tillämpningar samt vilka straff som ska ges vid överträdelse. Nu har regeringen beslutat en lagrådsremiss med förslag så att otydligheter i lagen kan åtgärdas och straffen skärpas.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

Prenumerera

Totalt 3373 träffar.