Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Nu inleds Samling för fler lärare

    I dag har utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, bjudit in nyckelaktörer inom skola och högskola för att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras och hur läraryrket kan bli mer attraktivt.

  • PISA-resultat visar att svensk skola står stark

    Tisdag den 3 december släpptes rapporten PISA 2018 som undersöker 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Rapporten visar att svenska elever lär sig mer inom samtliga kunskapsområden och att kunskapsresultaten är tillbaka på samma nivå som år 2006. Det visar att de senaste årens stora satsningar på skolan har haft effekt. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterade resultaten vid en pressträff.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 506 träffar.