Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen

    Sverige befinner sig i ett tufft läge. Regeringen planerar därför att besluta om en förordningsändring som från och med måndag den 11 januari gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Johnér Bildbyrå

Över en miljard extra till skolan 2021

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten gymnasieskolan att övergå till fjärr- eller distansundervisning till och med den 6 januari 2021. Mot bakgrund av det rådande läget har rekommendationen nu förlängts till och med den 24 januari 2021.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Vårens nationella prov ställs in

Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021. Detta beslut omfattar bland annat grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

– Skolverkets beslut är nödvändigt, även om det så klart inte är önskvärt, säger Anna Ekström.

En lärare står framför tavlan i ett klassrum och pratar med sina elever som sitter runt ett bord.
Lärare och elever. Foto: Johnér bildbyrå

Regeringens åtgärder för fler lärare

Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Regeringen arbetar därför aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa lärarbristen.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 711 träffar.