Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Samhällets tolktjänster ska bli mer effektiva

    Tisdag den 11 december överlämnade Tolkutredningen sitt betänkande ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en pressträff.

  • Fastställd ränta på studielån

    Regeringen har i dag beslutat att nästa års ränta på studielån blir 0,16 procent. Det är 0,03 procentenheter högre än 2018 års ränta. I snitt har räntan under perioden 2008–2018 legat på 1,36 procent.

Anna Ekström tog emot komvuxutredningen

Måndagen den 3 september tog Anna Ekström emot slutbetänkandet från utredningen En väl anpassad vuxenutbildning vid en pressträff i Rosenbad.

Yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet ska kartläggas

Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Yrkeshögskolan erbjuder en rad utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn. För att få en bild av utbildningsutbudet ger nu regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

Skolan får nationella målsättningar

För att stärka skolsystemet och därmed öka elevernas kunskaper krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Därför har regeringen beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag.

4,4 miljoner till folkbildningen för demokratisatsningar

Ett demokratiskt samhälle säkras inte endast via lagstiftningen utan måste ständigt återvinnas genom folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 366 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida