Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

Aktuellt från Anna Ekström

 • Bättre möjligheter till stöd i särskild undervisningsgrupp utreds

  Utbildningsminister Anna Ekström
  Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven. Utredaren, som har i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, ska nu även analysera hur elever kan få bättre stödinsatser och hur särskolan kan stärkas.

  – Ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen och få de stödinsatser som de behöver. En del mår bättre och lär sig mer om de får vistas i ett mindre sammanhang. Regeringen vill därför att det ska bli lättare för elever att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper, säger utbildningsminister Anna Ekström.

 • Utvecklingen går åt rätt håll – läraryrkets attraktivitet har stärkts

  Onsdag den 19 juni släppte OECD rapporten TALIS 2018, en internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö. Rapporten visar bland annat att Sveriges lärare överlag är nöjda med sitt arbete och att upplevelsen av läraryrkets status har ökat sedan den förra undersökningen genomfördes 2013. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterade rapportens resultat vid en pressträff.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 434 träffar.