Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Digital pressträff om skolan med utbildningsministern och Folkhälsomyndigheten

    Den 15 juni höll utbildningsminister Anna Ekström en digital pressträff tillsammans med Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Beskedet var att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor från höstterminens start.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Rekommendation om distansundervisning för vuxna upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge upphör från och med den 1 juni.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Nationell plan för trygghet och studiero i skolan

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för att kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt. Den 18 maj presenterade utbildningsminister Anna Ekström innehållet i den nationella plan för skolans arbete med trygghet och studiero som Utbildningsdepartementet nu skickar på remiss.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Anna Ekström kommenterar Riksrevisionens PISA-granskning

Riksrevisionens granskningsrapport om urvalet av elever till PISA-undersökningen 2018 visar att det finns frågetecken kring utrikes födda elevers deltagande och resultat.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 790 träffar.