Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

Aktuellt från Anna Ekström

 • Stopp för nya religiösa friskolor utreds

  Utbildningsminister Anna Ekström
  Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Nu har regeringen beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius ska enligt det utvidgade uppdraget lämna förslag för att ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning ska kunna införas.

  – De senaste åren har vi sett exempel på skolor som i religionens namn separerar flickor och pojkar, knappt undervisar om sex- och samlevnad och jämställer evolutionen med religiösa skapelsemyter. Det är fullkomligt oacceptabelt. Nu tar regeringen de första stegen mot att stoppa nya religiösa friskolor, säger utbildningsminister Anna Ekström.

 • Så ska lärare avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper

  Regeringen har gjort stora satsningar på fler anställda i skolan. I vårändringsbudgeten för 2019 föreslår regeringen att 475 miljoner kronor ska anslås till ett statsbidrag för att fler lärarassistenter ska kunna anställas. Syftet är att lärarna i större utsträckning ska kunna fokusera på undervisningen. Nu får Skolverket i uppdrag att ta fram stödmaterial för hur lärarassistenter, socionomer och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 416 träffar.