Anna Ekström

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Regeringen tillsätter en utredning om framtidens yrkeshögskola

    Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion i kompetensförsörjningen till arbetslivet. Regeringen gav den 20 oktober en särskild utredare i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolans regelverk för att säkerställa den växande utbildningsformens stabila, effektiva och hållbara funktion även för framtiden. Utbildningsminister Anna Ekström presenterade uppdraget och utredaren Maria Bernhardsen vid en pressträff.

Elever på rast på skolgården.
Rast på Sätraskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Så vill regeringen stärka kvaliteten i pedagogisk omsorg

De som får samhällets förtroende att ansvara för barns utbildning och omsorg ska vara kunniga för uppdraget och lämpliga att genomföra det. I en lagrådsremiss lämnar regeringen nu förslag på åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. De skärpta bestämmelserna ska bland annat förhindra att oseriösa och olämpliga aktörer bedriver sådan verksamhet.

Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Skärpt lagstiftning ska göra det möjligt att stänga skolor med allvarliga brister

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger Skolinspektionen större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med allvarliga och återkommande brister.

Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström.
Statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen

Inför Malmöforumet presenterar regeringen nu Sveriges åtaganden. I budgetpropositionen för 2022 föreslås satsningar för totalt 95 miljoner kronor, bland annat för ett nytt museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, en utbildningssatsning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism samt en satsning för att stärka forskningen om Förintelsen.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Budgetnyheter inom utbildning och forskning

Regeringens budgetsatsningar inom utbildningsområdet syftar bland annat till höjda kunskapsresultat och stärkt jämlikhet, utbildning som rustar för framtidens arbetsmarknad, bättre möjligheter till utbildning i hela landet, ett nytt omställningsstudiestöd och ökat anslag till rymd- och klimatforskning.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 848 träffar.