Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

 • Eva Nordmark och Anna Ekström håller pressträff om nya regeringsbeslut

  Måndag den 28 september klockan 11:30 höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström en gemensam pressträff.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2021

  Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en rad satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Här presenteras regeringens satsningar på utbildningsområdet i budgetpropositionen för 2021.

 • Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

  Foto på de två statsråden
  Statsråden Matilda Ernkrans och Anna Ekström. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet.

  För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga stödet till skolväsendet förstärks med 1 miljard kronor nästa år och att satsningar på fler vägar till läraryrket utökas. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 651 träffar.