Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Utbildningsdepartementet

"I skolan ska alla elever, oavsett bakgrund, lära sig så mycket som möjligt och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare. Utbildning ska vara en möjlighet för alla under hela livet. Så skapas förutsättningar för det livslånga lärandet. Jag tror på en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Anna Ekström tog emot komvuxutredningen

    Måndagen den 3 september tog Anna Ekström emot slutbetänkandet från utredningen En väl anpassad vuxenutbildning vid en pressträff i Rosenbad.

  • Yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet ska kartläggas

    Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Yrkeshögskolan erbjuder en rad utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn. För att få en bild av utbildningsutbudet ger nu regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

Skolan får nationella målsättningar

För att stärka skolsystemet och därmed öka elevernas kunskaper krävs ett långsiktigt och uthålligt arbete. Därför har regeringen beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag.

Handel som inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram på försök

Skolverket ska föreslå en försöksverksamhet där elever på ekonomiprogrammet kan få möjlighet att läsa vissa yrkeskurser mot handelsområdet.

4,4 miljoner till folkbildningen för demokratisatsningar

Ett demokratiskt samhälle säkras inte endast via lagstiftningen utan måste ständigt återvinnas genom folkbildning och en bred demokratisk delaktighet bland medborgarna.

Regeringen utreder sfi

För att fler nyanlända ska lära sig svenska fortare måste sfi-utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska se över hur sfi behöver förändras för att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergång till annan vuxenutbildning.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 354 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida