Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

Aktuellt från Anna Ekström

  • Anna Ekström kommenterar ny internationell studie om lärares arbetsmiljö

    Onsdag den 19 juni släpper OECD rapporten TALIS 2018, en internationell studie om lärares och rektorers arbetsmiljö. Utbildningsminister Anna Ekström kommenterar rapporten vid en pressträff kl. 13.00.

  • Regeringens arbete efter #metoo – nolltolerans mot sexuella trakasserier inom all utbildning

    Hösten 2017 präglades av #metoo. Kraften i de personliga berättelserna synliggjorde behovet av att förändra strukturerna. Med anledning av #metoo gav regeringen Skolverket 50 miljoner kronor för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Regeringen gav också Universitets- och högskolerådet i uppdrag att synliggöra lärosätens arbete för att förebygga sexuella trakasserier. Regeringen följer nu upp dessa insatser.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 419 träffar.