Anna Ekström

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Sverige ska vara en fyrbåk för den fria forskningen. Utbildning på universitet, högskolor och utbildning för vuxna ska hålla hög kvalitet. Med det nya omställningsstudiestödet skapar vi en historisk trygghets- och frihetsreform på svensk arbetsmarknad, som stärker kompetensförsörjningen och ger yrkesverksamma möjlighet att studera och byta bana mitt i livet. "

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

 • Ett historiskt omställningspaket för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström.
  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

  Som en del av detta föreslås att ett nytt omställningsstudiestöd införs. Stödet är ett komplement till det reguljära studiestödet och syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

 • Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

  Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Nu går regeringen fram med ett antal förslag med syfte att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige. Att kunna få sina tidigare förvärvade kunskaper synliggjorda och erkända genom intyg eller betyg är ett effektivt sätt att ge fler tillgång till arbetsmarknaden eller vidare studier.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Fribeloppet för studerande slopas till och med den 30 juni 2022

Det finns ett fortsatt behov av att studerande ska kunna arbeta, och särskilt gå in och avlasta i vården och andra samhällsbärande verksamheter med anledning av covid-19-pandemin. Därför vill regeringen återigen förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2022.

Förslaget överlämnades till riksdagen i en extra ändringsbudget den 18 januari.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stärkt kvalitet i lärarutbildningarna

Regeringens arbete för att höja kvaliteten i lärarutbildningarna och skapa attraktiva utbildningsvägar för akademiker som vill bli lärare fortsätter. Genom en samlad styrning, krav på övningsskolor och en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning ska kvaliteten i lärarutbildningen stärkas och fler lärare utbildas.

Foto: Folio

Ett högskolepedagogiskt lyft ska stärka pedagogiken inom högskolan

Högskoleutbildningar av hög kvalitet är en förutsättning för framtidens jobb och en stark välfärd i hela landet. Regeringen ger nu Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att under 2022 samla det högskolepedagogiska arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft som ska främja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.

Mälardalens högskola, entré campus Västerås.
Mälardalens högskola Foto: Jonas Bilberg

Mälardalens högskola blir universitet 2022

Nu är det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 880 träffar.