Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Ekström

  • Skolverket ska föreslå hur central rättning av nationella prov kan införas

    Anna Ekström utomhus vid regeringens fikabord
    Anna Ekström vid regeringens pressfika den 22 juli. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i sitt arbete med att digitalisera de nationella proven ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, och att föreslå hur det ska gå till. Syftet är att detta ska bidra till en högre grad av likvärdighet vid bedömningen av proven.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning.

Johan Carlson vid talarstolen.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Rekommenderad vaccinering av barn från det år man fyller 16

Den 22 juni meddelade utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering av barn från det år man fyller 16 år.

Foto: Johnér Bildbyrå

1,25 miljarder till skolan för att hantera pandemins effekter – så fördelas pengarna

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin har inneburit för skolan får Sveriges skolväsende dela på 1,25 miljarder i år. Pengarna kan bland annat skapa förutsättningar för ökad undervisningstid, bättre arbetsmiljö för elever och lärare och användas för att smittsäkra verksamheten. Se hur mycket pengar respektive län får.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Rekommendation om distansundervisning för vuxna upphör

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att högre utbildning, kommunal vuxenutbildning och annan utbildning för vuxna sker på distans som utgångsläge upphör från och med den 1 juni.

Innehåll från Anna Ekström

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 799 träffar.