Anna Ekström

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

 • Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar

  Utbildningsminister Anna Ekström
  Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Utbildningsminister Anna Ekström genomför nu en kunskapsresa, där hon besöker olika skolor i alla Sveriges län för att praktisera som lärare under en lektion. Kunskapsresan inleddes hösten 2019 och fortsätter under 2020.

  Syftet med resan är att öka kunskapen om lärare och elevers förutsättningar runt om i landet, och att uppmärksamma skolor och lärare som har arbetat framgångsrikt med att höja kunskapsresultaten. Det kan till exempel handla om satsningar som gjort att eleverna lärt sig mer, om skolor som lyckas bra trots svåra förutsättningar eller skolor som framgångsrikt skapat en trygg miljö med studiero för alla elever. Under kunskapsresan kommer Anna Ekström att få ta del av de möjligheter och problem en vanlig lärare möter i sin vardag och delta i olika undervisningssituationer.

 • Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer

  Fredag den 13 september presenterade utbildningsminister Anna Ekström regeringens skolpaket i budgetpropositionen för 2020 vid en pressträff. Regeringen ökar resurserna till skolan. Bland annat förstärks likvärdighetsbidraget, ett nationellt professionsprogram för lärare, förskollärare och skolledare införs och satsningen på lärarassistenter fördubblas.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 487 träffar.