Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Nya regler för skolor med konfessionell inriktning föreslås

    Den 8 januari överlämnade Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff.

  • Nya villkor för likvärdighetsbidraget – kostnadsvillkoret tas bort

    För att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även framöver ska kunna bidra till att öka jämlikheten i skolan har regeringen beslutat att kostnadsvillkoret ska tas bort nästa år. Kommunerna kan därmed få likvärdighetsbidraget och ändå genomföra vissa förändringar av undervisning och elevhälsa som, utan att försämra utbildningens kvalitet, kan ha en viss kostnadsbesparande verkan.

    – Vi vill att pengarna ska komma till nytta i klassrummen, inte stanna i statskassan. Om kostnadsvillkoret inte ändras finns det en risk för att vissa kommuner inte skulle våga söka bidraget. De strukturella skillnader som i dag finns mellan kommuner hade därmed riskerat att förstärkas, vilket i sin tur hade kunnat försämra snarare än förbättra jämlikheten i finansieringen av skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 516 träffar.