Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Anna Ekström tog emot utredning om förskolan

    Den 23 november överlämnade regeringens särskilda utredare Lotta Edholm betänkandet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska till utbildningsminister Anna Ekström.

  • Gymnasieskolor får möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel och minska smittspridning

    Världen befinner sig i ett tufft läge. Det gäller även skolan. I morgon planerar regeringen att fatta ett beslut som gör det möjligt för gymnasieskolor att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Behovet av omställning kan ge fler lärare

Covid-19-pandemin har gjort att behovet av omställning på arbetsmarknaden har ökat, vilket regeringen ser kan användas för att få fler behöriga lärare. Därför bjuder Anna Ekström och Matilda Ernkrans in aktörerna inom initiativet Samling för fler lärare till ett extrainkallat möte för att diskutera hur det akuta behovet av omställning på sikt kan ge fler lärare i svensk skola.

Foto: Regeringskansliet

Tillfällig lösning på problem kring statistiksekretess föreslås

Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. I en promemoria som skickas ut på remiss föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik.

Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Skolor med allvarliga brister ska kunna stängas

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med stora och återkommande brister. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås skärpningar av bestämmelserna i skollagen som ska sätta stopp för oseriösa skolaktörer.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fokus på kunskap och bildning i nya kurs- och ämnesplaner

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och alla elever lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på kunskap och bildning. Nu har regeringen beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 678 träffar.