CV Anna Ekström

Uppdaterad

Utbildningsminister

Ladda ner:

Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Socialdemokraterna

Ansvarsområden

  • Folkbildning
  • Forskning
  • Högre utbildning
  • Rymdfrågor
  • Studiefinansiering
  • UNESCO
  • Utbildning för vuxna

Personligt

Född 1959. Gift.

Utbildning

1989
Riksdagens stenografiutbildning

1988
Jur. kand., Stockholms universitet

1980
Grundkurs historia, Stockholms universitet

Befattningar

2019–
Utbildningsminister 

2016–2019
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

2011–2016
Generaldirektör Statens skolverk

2001–2011
Ordförande Saco (omvald 2005 och 2009)

1999–2001
Statssekreterare Näringsdepartementet

1998–1999
Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet

1997–1998
Planeringschef Statsrådsberedningen

1996–1997
Ämnessakkunnig Statsrådsberedningen

1995–1996
Sekreterare 1995 års Arbetsrättskommission

1992–1998
Sekreterare Arbetsdomstolen (periodvis tjänstledig)

1990–1992
Biträdande sekreterare LOA-utredningen

1988–1990
Tingsnotarie Huddinge tingsrätt

Uppdrag

2015–2016
Ordförande 2015 års Skolkommission

2013–2016
Ordförande Linköpings universitets styrelse

2012–2016
Ledamot Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy

2008–2010
Ordförande Delegationen för jämställdhet i skolan

2008–2011
Styrelseledamot svenska Transparency International

2007–2016
Styrelseledamot Bruegel (Europeisk tankesmedja)

2007–2009
Ledamot Globaliseringsrådet

2003–2013
Vice ordförande Uppsala universitets Konsistorium

2003–2006
Ordförande Delegationen för jämställdhet i förskolan

2003
Ledamot av EU:s högnivågrupp för sysselsättning, ledd av Wim Kok

2002–2007
Styrelseledamot AMS

2002–2011
Styrelseledamot Första AP-fonden

2001–2011
Styrelseledamot Europafacket, EFS

2001–2011
Ordförande Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa

1998–2001
Ordförande ILO-kommittén

1985–1987
Ordförande SACO/SRs studeranderåd