Statssekreterare hos Anna Ekström

Erik Nilsson är statssekreterare åt Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Statssekreterare Erik Nilsson
Statssekreterare Erik Nilsson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Cv Erik Nilsson

Ansvarsområden

  • Gymnasieskola
  • Vuxenutbildning och folkbildning
  • Studiefinansiering
  • Ungdomspolitik

Personligt

Erik Nilsson är född 1965. Han är bosatt i Bromma, är gift och har två barn.

Utbildning

1988-1989 Statsvetenskap, Historia Stockholms universitet

1983-1985 Kemistlinjen, examen Stockholms universitet

Befattningar och uppdrag

2016- Statssekreterare vid Utbildningsdepartementet

2014-2016 Statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet

2013-2014 Chef för utvecklingsavdelningen, Skolverket

2013-2013 T.f. Kommundirektör, Botkyrka kommun

2008-2013 Förvaltningschef utbildningsförvaltningen,Botkyrka kommun

2007-2007 Förvaltningschef, Lärarhögskolan

2006-2007 Expert - organisationsutredare, Lärarhögskolan

2002-2006 Skol- och kulturborgarråd, Stockholms Stad

2000-2002 Oppositionsborgarråd, skola/kultur

1998-2000 Heltidspolitiker, talesman i integrations- och demokratifrågor

1996-1998 Ordförande (30 %), Norrmalms stadsdelsnämnd, Stockholm stad

1996-1998 Omvärldsanalytiker (70 %), Stadsledningskontoret, Stockholms stad

1994-1996 Kanslichef, Finansroteln, Stockholms stad

1994-1994 Stabsdirektör, Statens Skolverk

1991-1994 Chef, Statens Ungdomsråd

1989-1991 Biträdande borgarrådssekreterare, Fastighetsroteln, Stockholms stad

1988-1989 Politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet

1987-1988 Kårordförande, Stockholms universitets studentkår

1985-1987 Ordförande utbildningsutskottet, Stockholms universitets studentkår

Övrigt

2002-2004 Ordförande för regeringens rekryteringsdelegation för högre utbildning

2000-2003 Ordförande i styrelsen för Internationella Programkontoret för utbildningsområdet

1994-1996 Ordförande, regeringens ungdomskampanj mot rasism och främlingsfientlighet

1987-1990 Styrelseledamot, ACADEMUS AB (Akademibokhandeln)

1986-1988 Styrelseledamot, Sveriges Förenade Studentkårer