Statssekreterare hos Gustav Fridolin

Helene Öberg är statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Ladda ner:

Statssekreterare Helene Öberg
Statssekreterare Helene Öberg Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Cv Helene Öberg

Ansvarsområde

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola och övriga obligatoriska skolformer

Personligt

Född 1979, gift, tre barn

Utbildning

1998-1999
Ej avslutade studier till lärare i svenska och svenska som andraspråk, Malmö högskola

1995-1998
Samhällsprogram med inriktning teckenspråk, Birger Sjöbergs Gymnasium

Befattningar och uppdrag

2014-
Statssekreterare, Utbildningsdepartementet

2014
Landstingsråd Miljöpartiet Stockholms läns landsting

2011-2014
Sammankallande Miljöpartiets partistyrelse

2010-2014
Gruppledare, Miljöpartiet Stockholms läns landsting

2006-2010
Generalsekreterare, Sveriges Makalösa Föräldrar

2005-2006
Biträdande generalsekreterare, Ungdomens nykterhetsförbund

2003-2005
Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Region Skåne

2000-2003
Förbundssekreterare, Grön Ungdom

1999-2000
Lärarvikarie, Hässleholm kommun

Övrigt

Årets lobbyist 2010

Årets Wendela 2008