Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Skolminister

Utbildningsdepartementet

"Jag engagerade mig i skolfrågor för att jag tror att det finns en ljus framtid för alla elever, att det finns en viktig och meningsfull plats i vårt samhälle för alla. Det budskapet ska skolan förmedla."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lina Axelsson Kihlblom

  • Lina Axelsson Kihlblom medverkar vid ceremoni för Förintelsens minnesdag

    I dag, torsdag den 27 januari, deltar skolminister Lina Axelsson Kihlblom vid en ceremoni med anledning av Förintelsens minnesdag. Ceremonin anordnas av Forum för levande historia på temat ”utopins pris”, och Lina Axelsson Kihlblom kommer att hålla ett anförande.

  • Fler barn ska börja i förskolan

    Onsdag den 26 januari höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman en digital pressträff om en lagrådsremiss med förslag som ska leda till att fler barn börjar i förskolan. Ett av förslagen är att kommuner ska ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som inte har en förskoleplats.

Foto: Jesscia Gow/Regeringskansliet

Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

En jämlik skola där eleverna ges mer tid för lärande skapar förutsättningar för fler elever att lära sig mer. I en lagrådsremiss lämnar nu regeringen förslag för en utökad lovskola och att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka.

Foto: Jessica Gow

Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

De som får samhällets förtroende att ansvara för barns utbildning och omsorg ska vara kunniga för uppdraget och lämpliga att genomföra det. Nu lämnar regeringen förslag på åtgärder för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. Bland annat föreslås det att en enskild huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras att utöva verksamheten.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringens åtgärder för fler lärare

Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Arbetet för fler lärare är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Regeringen arbetar aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa problemet med brist på lärare och förskollärare framöver.

Lina Axelsson Kihlblom
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdrag att redovisa erfarenheter av arbete mot segregation i skolan

Regeringen vill kunna lämna träffsäkra åtgärdsförslag för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Skolinspektionen får därför i uppdrag att redovisa sina nuvarande erfarenheter av fristående och kommunala skolhuvudmäns arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser.

Innehåll från Lina Axelsson Kihlblom

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.