Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Skolminister

Utbildningsdepartementet

"Jag engagerade mig i skolfrågor för att jag tror att det finns en ljus framtid för alla elever, att det finns en viktig och meningsfull plats i vårt samhälle för alla. Det budskapet ska skolan förmedla."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lina Axelsson Kihlblom

 • Hårdare krav på aktörer för pedagogisk omsorg

  Foto: Jessica Gow

  De som får samhällets förtroende att ansvara för barns utbildning och omsorg ska vara kunniga för uppdraget och lämpliga att genomföra det. Nu lämnar regeringen förslag på åtgärder för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg. Bland annat föreslås det att en enskild huvudman ska godkännas av kommunen så att olämpliga aktörer förhindras att utöva verksamheten.

 • Uppdrag att redovisa erfarenheter av arbete mot segregation i skolan

  Lina Axelsson Kihlblom
  Skolminister Lina Axelsson Kihlblom Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Regeringen vill kunna lämna träffsäkra åtgärdsförslag för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Skolinspektionen får därför i uppdrag att redovisa sina nuvarande erfarenheter av fristående och kommunala skolhuvudmäns arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringens åtgärder för fler lärare

Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Arbetet för fler lärare är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Regeringen arbetar aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa problemet med brist på lärare och förskollärare framöver.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skolors arbete med betygssättning ska granskas

Det finns brister i både grund- och gymnasieskolan när det gäller likvärdigheten i betygssättning. Det är ett allvarligt problem eftersom betygen kan avgöra om man kommer in på en utbildning eller inte. Regeringen ger därför Skolinspektionen i uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning och betygssättning.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom.
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Lina Axelsson Kihlblom är ny skolminister

Lina Axelsson Kihlblom är ny skolminister på Utbildningsdepartementet.

Statssekreterare Emma Ölmebäck
Statssekreterare Emma Ölmebäck Foto: Peter Wahlquist/Regeringskansliet

Emma Ölmebäck är statssekreterare hos Lina Axelsson Kihlblom

Regeringen har utsett Emma Ölmebäck till statssekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Innehåll från Lina Axelsson Kihlblom

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6 träffar.