Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Skolminister

Utbildningsdepartementet

"Jag engagerade mig i skolfrågor för att jag tror att det finns en ljus framtid för alla elever, att det finns en viktig och meningsfull plats i vårt samhälle för alla. Det budskapet ska skolan förmedla."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lina Axelsson Kihlblom

  • FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om utländskt direkt och indirekt ägande samt investeringar inom utbildningsområdet.

  • Flera nya reformer träder i kraft när skolan börjar

    Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

    I samband med att det nya läsåret börjar träder ett flertal nya reformer i kraft. Det handlar bland annat om en utökning av lovskolan, att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 får extra studietid och om flera lagändringar som ska öka tryggheten och studieron i skolan. Måndagen den 15 augusti höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom en pressbriefing för att informera om förändringarna.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen vill stoppa etablering av fristående skolor med konfessionell inriktning

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs. Det föreslås även att befintliga fristående verksamheter inte får inte utöka verksamheten med konfessionell inriktning.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förbud mot vinstuttag, stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan

Den 3 juli presenterade statsminister Magdalena Andersson tre kraftfulla åtgärder för att återta den demokratiska kontrollen över skolan: förbud mot nyetablering av religiösa fristående skolor, nationellt skolval och steg mot ett förbud mot vinstuttag i skolan.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Elever ska få bättre möjligheter att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. I en promemoria föreslås att det av skolans styrdokument ska framgå att särskild uppmärksamhet även ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förslag om inrättande av ett nationellt professionsprogram

Regeringen föreslår en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Programmet ska skapa en nationell struktur för kompetensutveckling som ska säkerställa ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv.

Innehåll från Lina Axelsson Kihlblom

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 83 träffar.