Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Skolminister

Utbildningsdepartementet

"Jag engagerade mig i skolfrågor för att jag tror att det finns en ljus framtid för alla elever, att det finns en viktig och meningsfull plats i vårt samhälle för alla. Det budskapet ska skolan förmedla."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lina Axelsson Kihlblom

  • Regeringen vill stoppa etablering av fristående skolor med konfessionell inriktning

    Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs. Det föreslås även att befintliga fristående verksamheter inte får inte utöka verksamheten med konfessionell inriktning.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förbud mot vinstuttag, stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan

Varje barn ska ges bästa möjliga förutsättningar inför vuxenlivet. Men dagens system är riggat för vinstjakt, glädjebetyg och stök. Den 3 juli presenterade statsminister Magdalena Andersson tre kraftfulla åtgärder för att återta den demokratiska kontrollen över skolan: förbud mot nyetablering av religiösa fristående skolor, nationellt skolval och steg mot ett förbud mot vinstuttag i skolan.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Elever ska få bättre möjligheter att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. I en promemoria föreslås att det av skolans styrdokument ska framgå att särskild uppmärksamhet även ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förslag om inrättande av ett nationellt professionsprogram

Regeringen föreslår en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Programmet ska skapa en nationell struktur för kompetensutveckling som ska säkerställa ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Pressträff med Lina Axelsson Kihlblom och Morgan Johansson

Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla, men under de senaste åren har det skett ett antal grova våldsdåd i skolor i Sverige. Den 23 juni presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlblom och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson nya insatser för att stärka säkerheten i skolan.

Innehåll från Lina Axelsson Kihlblom

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 73 träffar.