Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Matilda Ernkrans

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Uppdrag för att främja öppen vetenskap

Lärosäten och forskningsfinansiärer har ett gemensamt ansvar för att den nationella riktningen för öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer efterföljs och uppnås. Nu får Vetenskapsrådet och Kungl. biblioteket förtydligade samordningsuppdrag för öppen vetenskap. Även universitet och högskolor får ett uppdrag gällande öppen vetenskap.

Foto: Folio

Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd

I forsknings- och innovationspropositionen presenterade regeringen ett brett spektrum av satsningar inom bland annat hälsa och välfärd som ska bidra till en förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Regeringen beslutar nu genom ändring av Fortes regleringsbrev för 2021 om 105 miljoner kronor för satsningar inom bland annat psykisk hälsa, prevention och folkhälsa samt äldreforskning.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förslag om bättre lärarutbildning och fler lärare på remiss

Kvaliteten i lärarutbildningarna ska fortsätta öka och det ska bli enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Nu remitteras en rad förslag för högre kvalitet, fler lärarledda timmar på lärarutbildningarna och en helt ny utbildning för akademiker som vill skola om sig till lärare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftig förstärkning av svensk forskning

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik.

Innehåll från Matilda Ernkrans

Prenumerera

Totalt 382 träffar.