Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Aktuellt från Matilda Ernkrans

  • Fribeloppet slopas under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården och andra samhällsbärande sektorer

    Läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal som för tillfället studerar och personer som studerar på vårdutbildningar behöver kunna gå in och avlasta vården där det behövs med anledning av utbrottet av coronaviruset. Därför vill regeringen tillfälligt under 2020 slopa fribeloppet som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas.

  • Samtal om hot och hat mot forskare och anställda vid svenska lärosäten

    Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i samtal om hot och hat mot forskare och anställda vid svenska lärosäten.
    Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i samtal om hot och hat mot forskare och anställda vid svenska lärosäten. Foto: Klas-Herman Lundgren/Regeringskansliet

    Tisdagen den 3 mars bjöd Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, in representanter från ett flertal universitet och högskolor för att diskutera utvecklingen av hat och hot mot forskare och andra anställda som uppmärksammats under senare tid. Syftet med mötet var att ge lärosätena en möjlighet att ge sin bild av situationen, hur de arbetar med frågorna och vad de upplever behöver göras.

Innehåll från Matilda Ernkrans

Prenumerera

Totalt 201 träffar.