Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Aktuellt från Matilda Ernkrans

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2021

  Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en rad satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Här presenteras regeringens satsningar på utbildningsområdet i budgetpropositionen för 2021.

 • Regeringsbeslut om högskoleprovet

  Matilda Ernkrans
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

  Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

 • Stora satsningar på forskning i årets budget

  Foto på statsrådet Matilda Ernkrans
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat fortsatta investeringar på 3,4 miljarder kronor för forskning och innovation genom satsningar på bland annat forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Från och med 2024 beräknas nivåökningen till drygt 3 miljarder kronor, men till skillnad mot tidigare propositioner görs stora investeringar tidigt i perioden för propositionen. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en beräknad nivåhöjning till 3,75 miljarder kronor 2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll från Matilda Ernkrans

Prenumerera

Totalt 276 träffar.

 • Utbildningsdepartementets budgetsatsningar 2021

  Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås bland annat satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2021

  Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en rad satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Här presenteras regeringens satsningar på utbildningsområdet i budgetpropositionen för 2021.

 • Ökade möjligheter till studiestöd

  En förändrad arbetsmarknad gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. För att det ska vara möjligt att arbeta längre behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. Det krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna.

 • Stärkt kompetensförsörjning och utbildning som leder till jobb

  Utbrottet av covid-19 försämrar förutsättningarna på arbetsmarknaden och ökar behovet av utbildning. Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig oavsett var i landet man bor och kompetensförsörjningen ska förbättras.

 • Forskning för att återstarta ekonomin

  Forskning och innovation är lika viktigt för att återstarta ekonomin som för att långsiktigt bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar. I höst kommer regeringen att presentera den forsknings- och innovationspolitiska propositionen med fortsatta investeringar i forskning och innovation som kan möta samhällets utmaningar, med stora investeringar tidigt i perioden för propositionen. Resurser till satsningar i den kommande propositionen föreslås nu i budgetpropositionen.

 • Fler behöriga lärare och bättre kompetensutveckling

  Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet de bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Med detta syfte genomförs en rad satsningar för fler lärare och bättre kompetensutveckling för lärare.

 • Fler utbildningsplatser på högskolan

  För 2021 föreslår regeringen medel som möjliggör för nära 19 000 nya utbildningsplatser så att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor. En investering i utbildning är både en investering i människan och en investering i samhällsbygget. Antalet sökande till högskolan är rekordhögt och regeringen möter upp med både fler platser på längre utbildningar och med fler platser på kortare kurser och vidareutbildning för att den som blivit av med sitt jobb ska kunna omskola sig eller få nya kunskaper.

 • 11 miljarder kronor till åtgärder för jobb och omställning

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 omfattande satsningar för jobb och omställning i spåren av coronapandemin. I dag kan regeringen presentera förslag om sammanlagt 11 miljarder kronor nästa år till åtgärder för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Regeringsbeslut om högskoleprovet

  Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

 • Matilda Ernkrans presenterar budgetpropositionen i Örebro

  Måndag den 21 september håller Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff i Örebro. Matilda Ernkrans kommer att presentera regeringens budgetproposition för 2021.