Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning

Minister för högre utbildning och forskning

Utbildningsdepartementet

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Aktuellt från Matilda Ernkrans

 • Enat EU om Horisont Europa

  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Sveriges Eu-representation

  När EU-ländernas forskningsministrar möttes i Bryssel 29 september stod två beslut om EU:s ramprogram för forskning och innovation på dagordningen. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, företrädde Sverige.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2021

  Regeringens utbildningspolitik ska befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation präglad av hög kvalitet. För att bygga ett starkare samhälle krävs fortsatta investeringar i kunskap. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en rad satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återstarta ekonomin och möta samhällsutmaningarna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Här presenteras regeringens satsningar på utbildningsområdet i budgetpropositionen för 2021.

 • Regeringsbeslut om högskoleprovet

  Matilda Ernkrans
  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

  Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

Innehåll från Matilda Ernkrans

Prenumerera

Totalt 281 träffar.

 • Fler behöriga lärare och bättre kompetensutveckling

  Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet de bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Med detta syfte genomförs en rad satsningar för fler lärare och bättre kompetensutveckling för lärare.

 • Fler utbildningsplatser på högskolan

  För 2021 föreslår regeringen medel som möjliggör för nära 19 000 nya utbildningsplatser så att fler ska kunna studera vid universitet och högskolor. En investering i utbildning är både en investering i människan och en investering i samhällsbygget. Antalet sökande till högskolan är rekordhögt och regeringen möter upp med både fler platser på längre utbildningar och med fler platser på kortare kurser och vidareutbildning för att den som blivit av med sitt jobb ska kunna omskola sig eller få nya kunskaper.

 • 11 miljarder kronor till åtgärder för jobb och omställning

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 omfattande satsningar för jobb och omställning i spåren av coronapandemin. I dag kan regeringen presentera förslag om sammanlagt 11 miljarder kronor nästa år till åtgärder för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Regeringsbeslut om högskoleprovet

  Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

 • Matilda Ernkrans presenterar budgetpropositionen i Örebro

  Måndag den 21 september håller Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff i Örebro. Matilda Ernkrans kommer att presentera regeringens budgetproposition för 2021.

 • Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras och för fler utbildningsplatser

  Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning du allra helst vill komma in på. Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen vidtagit en rad åtgärder, dels för att ansvariga myndigheter och lärosäten ska säkerställa att allt som kan göras för att genomföra provet har gjorts, dels för att fler ska ha möjlighet att studera.

 • Rymdlagen utreds – ny utredare blir Göran Lundahl

  Det är viktigt att svensk rymdverksamhet beaktar internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov. Det är också viktigt att företag, universitet och högskolor samt myndigheter inom rymdområdet har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Nu förordnas den särskilda utredaren Göran Lundahl med uppdrag att göra en översyn av rymdlagstiftningen.

 • Matilda Ernkrans besöker Gymnastik- och idrottshögskolan

  I morgon, onsdag den 16 september, träffar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, studenter och personal vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Matilda Ernkrans kommer bland annat ta del av aktuell forskning om barnidrott, fysisk aktivitet och hälsa samt om träning och prestationsutveckling.

 • Stora satsningar på forskning i årets budget

  Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat fortsatta investeringar på 3,4 miljarder kronor för forskning och innovation genom satsningar på bland annat forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Från och med 2024 beräknas nivåökningen till drygt 3 miljarder kronor, men till skillnad mot tidigare propositioner görs stora investeringar tidigt i perioden för propositionen. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en beräknad nivåhöjning till 3,75 miljarder kronor 2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Investeringar i forskning för att återstarta ekonomin

  Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet inom svensk forskning. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen fortsatta investeringar på 2,76 miljarder kronor för forskning bland annat genom satsningar på forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021är 3,4 miljarder kronor, och den beräknade nivåhöjningen fram till 2024 är 3,75 miljarder kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.