Regeringens arbete inom utbildningsområdet med anledning av nya coronaviruset

Uppdaterad

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 följer regeringen utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället. Här finns samlad information om arbetet inom Utbildningsdepartementets politikområden och länkar till information hos ansvariga myndigheter. Sidan uppdateras löpande.

 • Anna Ekström vid en pressträff.

  Utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff torsdagen den 12 mars.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Stefan Löfven och Matilda Ernkrans.

  Pressträff med bland annat statsminister Stefan Löfven och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Matilda Ernkrans informerade om att Universitets- och högskolerådet har beslutat om att vårens högskoleprov ställs in.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Matilda Ernkrans, Anna Ekström, Stefan Löfven och Johan Carlson

  Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, utbildningsminister Anna Ekström, statsminister Stefan Löfven och generaldirektör för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson vid en pressträff den 17 mars. Vid pressträffen meddelades att Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, universitet och högskolor att stänga för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Dan Eliasson, Mikael Damberg, Anna Ekström och Johan Carlson.

  Inrikesminister Mikael Damberg och utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff den 20 mars tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Dan Eliasson och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. På pressträffen presenterades den förordning som regeringen hade beslutat om.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Den 3 april meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen har tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete. Alla gymnasieskolor rekommenderas dock fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.

Pressmeddelande: Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning
Informationsmaterial: Ändring av förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 
Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta på Svensk författningssamlings webbplats

Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning i samband med åtgärder mot smittspridning

Om en studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, ska han eller hon fortsatt få studiemedel för den period det har beviljats för. Detsamma ska gälla för de som studerar med studiestartsstöd.

Pressmeddelande: Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning i samband med åtgärder mot smittspridning
Förordningsmotiv för förordning om studiestöd vid spridning av viss smitta
Förordning om studiestöd vid spridning av viss smitta på Svensk författningssamlings webbplats

Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Den 30 mars presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett krispaket för jobb och omställning med ett antal viktiga satsningar på utbildning. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet måste människor få goda möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

Pressmeddelande: Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen
Artikel: Satsningar inom utbildningsområdet
Pressmeddelande: Fribeloppet slopas under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården och andra samhällsbärande sektorer
Pressmeddelande: Krispaket för jobb och omställning

Budskap till Sveriges gymnasieelever

Utbildningsminister Anna Ekström har gjort en film med ett budskap till Sveriges gymnasieelever med anledning av distansundervisningen kopplat till coronaviruset. Se filmen nedan.

Film med utbildningsminister Anna Ekström till Sveriges gymnasieelever
Teckenspråkstolkad version av utbildningsminister Anna Ekströms film till Sveriges gymnasieelever

Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas

Regeringen fortsätter att förbereda för ett förändrat läge. Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas. Detta meddelade utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg, generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Dan Eliasson och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson den 20 mars.

Pressmeddelande: Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas 
Informationsmaterial: Ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset 
Förordningsmotiv för Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta på Svensk författningssamlings webbplats

Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

Den 19 mars beslutade riksdagen en ny lag som  bland annat ger regeringen möjligt att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå. 

Pressmeddelande: Ny lag gör det möjligt för regeringen att stänga skolorna
Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid på Svensk författningssamlings webbplats
Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid på riksdagens webbplats

Distansundervisning för gymnasieskolor, vuxenutbildning och universitet och högskolor

Den 17 mars höll statsminister Stefan Löfven en pressträff tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström, ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson.

Pressmeddelande: Pressträff med statsministern
Artikel: Fortsatt studiestöd till studerande vid extraordinära händelser

Vårens högskoleprov ställs in

Den 13 mars höll statsminister Stefan Löfven en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. 

Pressmeddelande: Pressträff med statsministern

Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset

Den 12 mars höll utbildningsminister Anna Ekström en pressträff om tillfälliga bestämmelser för skolor som efter bland annat beslut från expertmyndighet måste hållas stängda för att förhindra smittspridning.

Pressmeddelande: Anna Ekström håller pressträff med anledning av coronaviruset
Pressmeddelande: Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset
Informationsmaterial: Åtgärder med anledning av det nya coronaviruset
Förordningsmotiv för Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta på Svensk författningssamlings webbplats 
Information om förordningen på Skolverkets webbplats

 

Har du frågor?

Mer information hittar du på ansvariga myndigheters webbplatser här nedan.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har riktad information om covid-19 till skolor och förskolor. Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Här finns även information till lärosäten och gymnasieskolor.

Skolverket

Skolverkets information till skolor och förskolor om covid-19. Här finns även mer information om nationella prov, bedömning och betyg samt fjärr- och distansundervisning.

CSN

Information från CSN med anledning av coronaviruset. Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån.

Universitets- och högskolerådet

Information från UHR om att vårens högskoleprov är inställt med anledning av covid-19.