Statssekreterare hos Ann Linde

Publicerad

Niklas Johansson är statssekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde. Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

CV Niklas Johansson

Personligt

Född 1970. Bor i Stockholm. Sambo. Två barn.

Utbildning

1991–1998
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

1994
Ekonomistudier, ESADE, Barcelona

1990–1991
Kompanibefälsutbildning, militärpolisjägare, K1 Stockholm 

1989–1990
Historia, enstaka kurser, Stockholms Universitet

1986–1989
Gymnasieutbilding, Naturvetenskaplig linje,
Nacka Gymnasium 

Befattningar och uppdrag

2019–
Statssekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Ann Linde

2016–2018
Statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg 

2012–2016
Styrelseordförande Friends Agenda AB 

2014–2016
Vice styrelseordförande, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd. (Kina) 

2015–2016
Styrelseledamot i Opcon Compressor Technology AB,
Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy System AB 

2007–2016
Vice vd Trention AB (tidigare Opcon) 

2003–2006
Politiskt sakkunnig åt Göran Persson, Statsrådsberedningen 

2002–2003
Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Näringsdepartementet 

1998–2002
Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Utrikesdepartementet 

1997–1998
Politiskt sakkunnig åt Leif Pagrotsky, Närings- och handelsdepartementet 

1996
Politiskt sakkunning (vikarie) åt Björn von Sydow, Näringsdepartementet 

1995
Politisk sekreterare svenska socialdemokratiska gruppen, Europaparlamentet 

1995
Praktikant, socialistgruppen Europaparlamentet