Statssekreterare hos Ann Linde

Publicerad

Robert Rydberg är kabinettssekreterare och Magnus Nilsson är statssekreterare hos utrikesminister Ann Linde. Kabinettssekreterare och statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Kabinettssekreterare är likställd med statssekreterare. Kabinettssekreteraren och statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

CV Magnus Nilsson

CV Magnus Nilsson

CV Robert Rydberg

CV Robert Rydberg