Artikel från Utrikesdepartementet

House of Sweden blir ny chefsbostad för Sveriges ambassadör i Washington

Publicerad

House of Sweden, som inrymmer den svenska ambassaden och ett antal svenska företag, ligger vid Potomacflodens strand i Georgetown i centrala Washington DC. Byggnaden är en av de mest kända i den amerikanska huvudstaden.

I arkitekterna Gert Wingårdhs och Tomas Hansens ursprungsförslag för fastigheten ingick också en chefsbostad för den svenska ambassadören. Byggnaden har blivit uppmärksammad både internationellt och i Sverige, och Wingårdh arkitekter mottog 2007 Sveriges arkitekters Kasper Salin-pris för byggnaden, som ”gestaltar svenska myndigheters tradition av öppenhet och den rika interiörens sensuella material blir själva kronan på verket…”

UD och Statens fastighetsverk (SFV) omsätter i nära samarbete nu förslaget i sin helhet och integrerar den svenska diplomatiska närvaron i den amerikanska huvudstaden. Chefsbostaden flyttas från den nuvarande fastigheten på Nebraska Avenue till House of Sweden, vilket ger Sverige en mer ändamålsenlig, attraktiv plattform där en modern profil förstärker möjligheterna till representation.

”En attraktiv byggnad är ett viktigt verktyg i arbetet med att framgångsrikt utveckla Sverigebilden i USA”, säger UD:s fastighetschef Lars Schmidt som även välkomnar moderna och funktionella lokaler där ambassaden kan bedriva en representativ och effektiv verksamhet och samtidigt främja svensk arkitektur, konst, samtida design och modern teknik i en säker arbetsmiljö. 

”Vi tycker att det finns många fördelar med att omlokalisera chefsbostaden till House of Sweden och kraftsamla verksamheten. Byggnaden är förberedd för detta, även om åtgärden självklart kräver anpassningar i delar av huset”, säger Michael Blomqvist, fastighetschef, på SFV:s utrikesavdelning.

”När både ambassad och chefsbostad nu flyttar in i samma byggnad i Washington DC fullföljs vår vision för House of Sweden. Ett transparent hus med en öppenhet som jag hoppas kunna spegla Sverige i världen. En plats för möten och samverkan!” -säger arkitekten Gert Wingårdh

House of Sweden invigdes 2006, och avspeglar svensk tradition och skapar en atmosfär av öppenhet och transparens. Byggnaden är ljus och luftig med stora glaspartier, byggmaterialen är av ljust trä, sten och glaskonst av Ingegärd Råman.

Fastighetens signum; ett bälte av ljust bakbelyst trä, ger en känsla av att huset svävar i mörkret, mot vattenspegeln i Potomacfloden – ”ett bärande tema i den arkitektoniska gestaltningen, exteriört och interiört” enligt Kasper Salin juryn. Huset har bästa läge i Georgetown Waterfront Park med magnifik utsikt i flera väderstreck och en välbesökt strandpromenad med restauranger vid Washington Harbour.

Fastigheten har en stor takterrass med plats för evenemang med fri utsikt mot Arlingtonkyrkogården, Watergatekomplexet och Kennedy Center. I byggnaden finns också ett stort eventcenter med generösa utställnings- och representationslokaler. Även Islands ambassad har kontorslokaler i huset, där den svenska ambassaden haft sitt kansli sedan 2006 - sedan huset invigdes av kungaparet.

Flytten innebär att det nuvarande residenset på Nebraska Avenue - som är i kraftigt behov av renovering säljs och en ny epok inom svensk diplomati i USA inleds med innovationskraft, hållbarhet och samtida gestaltning i fokus på en plats med nya förutsättningar, både för arbete och kreativa möten med det amerikanska samhället. Inflyttning i det nya residenset i House of Sweden beräknas ske 2021.

På vilket sätt kommer en residensflytt att påverka verksamheten?

En chefsbostad i House of Sweden har stor potential för den typ av representations och främjandeverksamhet som normalt förekommer i ett svenskt residens idag. En chefsbostad i House of Sweden kommer att erbjuda kvalitativt och hållbart boende för det svenska sändebudet och även fortsättningsvis nära infrastruktur, skolor och en säker arbetsplats.

På vilket sätt kan residensflytten till House of Sweden påverka Sverigebilden?

En flytt till House of Sweden innebär att byggnadens profil stärks och blir en samlande symbol för en modern och samtida Sverigebild i Washington och USA. En omlokalisering till House of Sweden ligger också i linje med arkitekternas ursprungliga intentioner för byggnaden som ritades för att illustrera det öppna Sverige baserat på en rik interiör med modernt material, där proportionerna och harmonin med omgivningen skapar ett mervärde.

Finns det några ekonomiska fördelar med att flytta residenset?

En omlokalisering till House of Sweden kommer att innebära mindre utgifter för staten jämfört med alternativa lösningar för chefsbostaden i Washington på nuvarande plats. Flytten till House of Sweden beräknas leda till en besparing på ca 27 miljoner kronor och kortare byggtid jämfört med en renovering av nuvarande residens.

Finns det några miljöskäl som talar för att flytta residenset?

Den nya chefsbostaden i House of Sweden kommer att miljöanpassas på bästa sätt för ett energisnålt resursutnyttjande. Vidare kommer lokalen anpassas för att bli miljömässigt hållbart på ett sätt som skulle vara svårt att genomföra på det befintliga residenset. Genom flytten av residenset minskar vi även många transporter mellan residens och kansli liksom närheten till centrala Washington som kortar resvägen för gäster och utrustning.