Cv Eva Svedling

Eva Svedling är statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ladda ner:

Eva Svedling
Eva Svedling Foto: Rasmus Eljanskog/Regeringskansliet

Ansvarsområde

  • Klimatpolitik
  • Internationellt utvecklingssamarbete
  • Politiken för global utveckling
  • Internationell klimatfinansiering

Personligt

Född 1964. Gift. Bosatt i Stockholm.

Utbildning

1997 Fil. kand. i sociologi

Befattningar och uppdrag

Befattningar

2014 – 2016
Riksdagskanslichef, Miljöpartiets riksdagskansli

2011 – 2014
Teamchef, Jobbteamet, Miljöpartiets riksdagskansli

2009 – 2011
Sektionschef, Sektionen Påverkan och Medlem, Rädda Barnens Sverigeprogram

2007 – 2008
Sektionschef, Sektionen Kunskap och Utveckling, Rädda Barnens Sverigeprogram

2001 – 2007
Programhandläggare/samordnare, Rädda Barnens Sverigeprogram

1993 – 1999
Handläggare/sekreterare, Kvinnorådet för Internationellt Bistånd, Sida (deltid)

1992 – 2000
Konsult, utvärderings- och utredningsuppdrag åt Rädda Barnen, Trygghetsstiftelsen, Sida

1990 – 1992
Byråsekreterare, Samarbetsrådet för kriminologi, Stockholms universitet (deltid)