Statssekreterare

Statssekreterare är politiskt anställda chefstjänstemän i Regeringskansliet som leder arbetet närmast under departementschefen eller annat statsråd i departementet. Statssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Isabella Lövin har två politiskt anställda statssekreterare.

Statssekreterare Ulrika Modéer ansvarar för internationellt utvecklingssamarbete, politiken för global utveckling och internationell klimatfinansiering. 

Ulrika Modéer

Statssekreterare Eva Svedling ansvarar för nationell och internationell klimatpolitik. 

Eva Svedling