CV Håkan Jevrell

Publicerad

Håkan Jevrell är statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Ansvarsområde

Utrikeshandel och export- och investeringsfrämjande

Personligt

Håkan Jevrell är född 1968. Han bor i Täby, är gift och har två barn.

Utbildning

2022
Novare Leadership Academy, Ordföranderollen

2012
Executive Management Program, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm

1994-1995
Juridikstudier vid Universitet i Hannover

1991-1997
Jur. kand. Stockholms Universitet

1987-1990
Värnplikt och reservofficersutbildning i Flottan
(innehar kaptensgrad)

Befattningar och uppdrag

2022-
Statssekreterare, Utrikesdepartementet

2020-2022
Ambassadör, Särskilts sändebud mot organiserad brottslighet

2018-2020
Sveriges representant i Taiwan

2013-2018
Ambassadör i Singapore

2010-2012
Statssekreterare, Försvarsdepartementet

2007-2010
Statssekreterare, Försvarsdepartementet

2006-2007
Politisk sakkunnig Statsrådsberedningen

2004-2005
Handläggare i justitiefrågor, Moderaternas Riksdagskansli

2001-2006
Åklagare vid Västerorts åklagarkammare, Stockholm

2000
Biträdande jurist vid Legio Advokatfirma, Stockholm

1997-1999
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Mariestad

1997
SEB, Custody Services

Övrigt

2013
Ledamot av styrelsen för Reservofficerarna

2013
Ledamot av Senior Advisory Board för BRM Europe AB

2013
Ledamot av Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden,Täby kommun

2010-2013
Ersättare i Kommunfullmäktige, Täby kommun

2010-2012
Ersättare i Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden,Täby kommun