Kabinettssekreteraren

Uppdaterad

Annika Söder är kabinettssekreterare hos utrikesminister Margot Wallström. Kabinettssekreteraren är en politiskt anställd chefstjänsteman i Utrikesdepartementet som leder arbetet närmast under utrikesministern. Kabinettssekreteraren ansvarar för planering och samordning.

Annika Söder
Kabinettssekreterare Annika Söder Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Personligt

Född 1955. Gift, två vuxna barn.

Utbildning

1974-1976
Journalisthögskolan i Stockholm, universitetsstudier i franska och juridik.

1982-1983
Handläggarutbildningen, Utrikesdepartementet

Befattningar

2014-2019
Kabinettssekreterare åt utrikesminister Margot Wallström

2012-2014
Exekutivdirektör, Dag Hammarskjölds minnesfond, Uppsala

2011-2012
Särskild rådgivare för multilateralt samarbete med ställning som ambassadör, Utrikesdepartementet, Stockholm

2007-2011
Undergeneraldirektör vid Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Rom, Italien

2002-2006
Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet, Stockholm

2002
Chef för enheten för europeisk säkerhetspolitik, Utrikesdepartementet, Stockholm

2001-2002
Utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet, Stockholm

2000-2001
Ambassadör, förhandlare i EU-frågor och särskilt EU-fördraget, Utrikesdepartementet, Stockholm och Bryssel

1996-2000
Ambassadör, talesperson och presschef, Press-, informations- och kulturenheten, Utrikesdepartementet, Stockholm

1995
Utrikespolitisk rådgivare till statsministern, Statsrådsberedningen, Stockholm

1994
Chef för ministerkansliet, Utrikesdepartementet, Stockholm

1991-1994
Biträdande chef och gruppchef, enheten för FN-frågor, Utrikesdepartementet, Stockholm

1988-1991
Handsekreterare åt utrikesministern, Utrikesdepartementet, Stockholm

1983-1988
Tjänstgöring vid Sveriges ambassader i Caracas och Havanna; Europa- och Latinamerikaenheten, Utrikesdepartementet, Stockholm

1976-1982
Journalist, Sveriges Radio och TV, Örebro och Stockholm

Uppdrag

Fojo, Institutet för fortbildning av journalister, Linnéuniversitetet, Kalmar

Crisis Management Initiative (CMI), Helsingfors

Asiatiska utvecklingsbanken

Afrikanska utvecklingsbanken

Expertgruppen för utvecklingsfrågor, (EGDI), ordförande

Stiftelsen Östekonomiska institutet (SITE)

Globala alliansen för vaccination och immunisering (GAVI)

Fackförbundet SIF, Sveriges Radio, styrelseledamot

Sveriges Radio och Sveriges Lokalradio, fackombud

Svenska institutet

Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, ordförande

Ladda ner som pdf

Genvägar