Matilda Ernkrans

Matilda Ernkrans, biståndsminister

Biståndsminister

Utrikesdepartementet

”Den svenska biståndspolitiken ska fokusera på att förebygga klimatförändringarna, stärka demokratier och kvinnor- och flickors rättigheter, lyfta människor ur fattigdom och fortsätta vara i framkant när det gäller den globala vaccineringen. Det svenska biståndet är centralt för att bekämpa den globala pandemin. Enprocentsnivån på biståndet ligger fast, det är det bästa för Sverige och världen!”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Matilda Ernkrans

  • Pressträff med biståndsminister Matilda Ernkrans 14 juni

    Tisdagen den 14 juni höll biståndsminister Matilda Ernkrans en pressträff med David Beasley, exekutivdirektör för FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme).

  • Svenskt bistånd till Ukraina

    Foto: Frida Drake/Utrikesdepartementet

    Sverige är ett av de länder som sedan många år ger störst bistånd till Ukraina, både när det gäller reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har regeringen fattat beslut om ytterligare medel som ska lindra nöden för landets befolkning.

    Regeringen har också beslutat om utbetalningar och stödåtgärder till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära landfond och Internationella Rödakorskommittén.

Innehåll från Matilda Ernkrans

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 517 träffar.