CV Per Olsson Fridh

Publicerad

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Miljöpartiet

Ansvarsområde

  • Internationellt utvecklingssamarbete
  • Humanitärt bistånd
  • Politiken för global utveckling

Personligt

Per Olsson Fridh är född 1981 i Flädie och är bosatt i Hägersten,
Stockholms kommun. Han är gift och har två barn.

Utbildning

2005
Fil. kand i sociologi vid Lunds Universitet

2003
Fil. kand i mänskliga rättigheter vid Malmö Högskola

Befattningar och uppdrag

2021–
Minister för internationellt utvecklingssamarbete

2021
Minister för internationellt utvecklingssamarbete

2019–2021
Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete

2014–2018
Statssekreterare på Kulturdepartementet

2014–2018
Riksdagsledamot

2011–2015
Ordförande i Miljöpartiet i Stockholms stad

2010–2014
Politisk sekreterare, Riksdagen

2010–2014
Ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad

2010
Generalsekreterare, Centrum för internationellt ungdomsutbyte

2009
Tf. generalsekreterare för Sveriges ungdomsorganisationer

2007–2014
Ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad

2006–2010
Internationellt programansvarig, CISV 

2005–2009
Projektledare, Sveriges ungdomsorganisationer