CV Per Olsson Fridh

Publicerad

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Ladda ner:

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Partitillhörighet

Miljöpartiet

Ansvarsområde

  • Internationellt utvecklingssamarbete
  • Humanitärt bistånd
  • Politiken för global utveckling

Personligt

Per Olsson Fridh är född 1981 i Flädie och är bosatt i Hägersten,
Stockholms kommun. Han är gift och har två barn.

Utbildning

2005
Fil. kand i sociologi vid Lunds Universitet

2003
Fil. kand i mänskliga rättigheter vid Malmö Högskola

Befattningar och uppdrag

2021–
Minister för internationellt utvecklingssamarbete

2019–2021
Statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete

2014–2018
Statssekreterare på Kulturdepartementet

2014–2018
Riksdagsledamot

2011–2015
Ordförande i Miljöpartiet i Stockholms stad

2010–2014
Politisk sekreterare, Riksdagen

2010–2014
Ledamot i kommunfullmäktige i Stockholms stad

2010
Generalsekreterare, Centrum för internationellt ungdomsutbyte

2009
Tf. generalsekreterare för Sveriges ungdomsorganisationer

2007–2014
Ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad

2006–2010
Internationellt programansvarig, CISV 

2005–2009
Projektledare, Sveriges ungdomsorganisationer