Peter Eriksson

Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld."

Aktuellt från Peter Eriksson

 • Ytterligare 82 miljarder USD till Internationella utvecklingsfonden (IDA)

  Foto: Regeringskansliet/Sara Brynedal

  Den 12-13 december arrangerade Världsbanken ett internationellt möte i Stockholm om påfyllnad av Internationella utvecklingsfonden (IDA) – världens största fond för finansiering av utvecklingsprojekt i de fattigaste länderna. Resultatet: 82 miljarder dollar.

  Utvecklingsländerna möter allt mer komplexa utmaningar som t ex klimatförändringar, ökad ojämlikhet, arbetslöshet, konflikter, pandemier och ofrivillig migration – och de redan mest utsatta och fattigaste människorna är de som drabbas hårdast. IDA är ett kraftfullt verktyg som hjälper utvecklingsländerna att minska fattigdom och gå mot en hållbar utveckling. Genom IDA bidrar regeringen till projekt för bland annat ökad sysselsättning och anständiga jobb, ökad jämställdhet, klimatåtgärder och ökad tillgång till hållbar energi, konfliktförebyggande insatser samt god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning.

 • Hundra extra miljoner svenska kronor för insatser i nordöstra Syrien

  Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson samtalar med FN-personal i Zaatari
  Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson samtalar med FN-personal i Zaatari, ett av de största flyktinglägren i Jordanien. Här bor ca 76 000 syrier, och över 60 procent är barn. Foto: Regeringskansliet/Agnetha Boström

  Idag har Sveriges regering beslutat att öka strategibeloppet för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen med 100 miljoner kronor. - Vi fortsätter vårt omfattande engagemang för att rädda liv och lindra nöd i Syrien och dess grannländer. Vårt bistånd gör skillnad, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Innehåll från Peter Eriksson

Prenumerera

Totalt 538 träffar.