Peter Eriksson

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld."

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Sverige utökar stödet till Mocambique efter cyklonerna

    Mocambique har under de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer. Både utbredd torka och cykloner har gjort att befolkningen blivit extra sårbar. Framförallt är den materiella förödelsen stor. Sverige avser att gå in med ett stöd på 150 miljoner kronor för att hjälpa till med återuppbyggandet av landet. Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingsarbete, är i landet i från och med onsdag för att få en överblick över situationen.

  • Vi behöver agera brett, snabbt och kraftfullt

    Socialminister Lena Hallengren, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, landsbygdsminister Jennie Nilsson och biståndsminister Peter Eriksson, debattartikel, Dagens Medicin, den 20 maj 2019. I dag representerar socialminister Lena Hallengren (S) Sverige vid WHO:s världshälsoförsamling i Genève. I samband med det lämnar regeringen flera besked om arbetet mot antibiotikaresistens, skriver fyra ministrar.

Innehåll från Peter Eriksson

Prenumerera

Totalt 478 träffar.