Peter Eriksson

Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld."

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Försvara kvinnors rätt efter coronapandemin

    Debattartikel av minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen. Publicerad i Aftonbladet den 8 maj 2020.

  • Regeringen beslutar att inleda arbetet med en ny strategi för Sveriges humanitära bistånd

    Regeringen fattade den 7 maj beslut om anvisningar till Sida om att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges humanitära bistånd för perioden 2021 - 2025. Sverige är en av de största humanitära givarna i världen. Det humanitära systemet står i dag inför nya utmaningar, inte minst på grund av COVID-19-pandemin. Den nya strategin ska utarbetas i ljuset av detta.

Innehåll från Peter Eriksson

Prenumerera

Totalt 594 träffar.