Peter Eriksson

Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld."

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Hundra extra miljoner svenska kronor för insatser i nordöstra Syrien

    Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson samtalar med FN-personal i Zaatari
    Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson samtalar med FN-personal i Zaatari, ett av de största flyktinglägren i Jordanien. Här bor ca 76 000 syrier, och över 60 procent är barn. Foto: Regeringskansliet/Agnetha Boström

    Idag har Sveriges regering beslutat att öka strategibeloppet för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen med 100 miljoner kronor. - Vi fortsätter vårt omfattande engagemang för att rädda liv och lindra nöd i Syrien och dess grannländer. Vårt bistånd gör skillnad, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

  • Sverige ökar stödet till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria

    Regeringen har idag fattat beslut om Sveriges bidrag för nästkommande treårsperiod för Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. En höjning av bidraget görs till 950 MSEK årligen, totalt 2,85 miljarder kronor för perioden 2020–2022. Bidraget är Sveriges näst största multilaterala stöd efter stödet till Världsbanken. Sverige är fondens åttonde största finansiär och har en viktig roll som samarbetspartner.

Innehåll från Peter Eriksson

Prenumerera

Totalt 514 träffar.