Peter Eriksson

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig värld."

Aktuellt från Peter Eriksson

  • Sverige en ledande aktör inom utvecklingssamarbetet

    Sveriges bistånd har blivit granskat av OECD:s biståndskommitté DAC. Idag presenterade kommitténs ordförande Susanne Moorehead OECD-DAC:s slutsatser på ett seminarium i Stockholm. DAC beskriver Sverige som en ledande biståndspolitisk aktör med ett ambitiöst och inflytelserikt utvecklingssamarbete. De lyfter särskilt fram att Sverige är bra på att arbeta med konfliktprevention, klimatförändringar och jämställdhet.

  • Vi behöver agera brett, snabbt och kraftfullt

    Socialminister Lena Hallengren, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, landsbygdsminister Jennie Nilsson och biståndsminister Peter Eriksson, debattartikel, Dagens Medicin, den 20 maj 2019. I dag representerar socialminister Lena Hallengren (S) Sverige vid WHO:s världshälsoförsamling i Genève. I samband med det lämnar regeringen flera besked om arbetet mot antibiotikaresistens, skriver fyra ministrar.

Innehåll från Peter Eriksson

Prenumerera

Totalt 484 träffar.