Botswana

Från 1960-talet och mer än 30 år framåt hade Sverige och Botswana ett omfattande utvecklingssamarbete. När Botswana klassificerades som ett medelinkomstland påbörjade Sverige en utfasning av biståndet till landet. Under sista tiden återstod endast fokuserade former av bilateralt utvecklingssamarbete för att till exempel bistå Botswana i kampen mot HIV/aids-pandemin. Samarbetet syftade framförallt till att minska fattigdomen i Botswana och att öka landets ekonomiska oberoende.

Handelsutbytet mellan Sverige och Botswana är tämligen litet. Det finns flera svenska företag, eller företag med anknytning till Sverige, etablerade i Botswana, exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB.  

Sverige öppnade ambassad i Botswanas huvudstad Gaborone år 1972. Sedan den svenska ambassaden i Gaborone stängdes 2008 sker bevakningen från Sveriges ambassad i Sydafrika. Botswana har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Botswana

Prenumerera

Totalt 36 träffar.