Botswana

Från 1960-talet och mer än 30 år framåt hade Sverige och Botswana ett omfattande utvecklingssamarbete. När Botswana klassificerades som ett medelinkomstland påbörjade Sverige en utfasning av biståndet till landet. Under sista tiden återstod endast fokuserade former av bilateralt utvecklingssamarbete för att till exempel bistå Botswana i kampen mot HIV/aids-pandemin, liksom andra former av samarbete som bygger på ömsesidigt intresse och gemensamt ansvarstagande mellan aktörerna. Samarbetet syftade framförallt till att minska fattigdomen i Botswana och att öka landets ekonomiska oberoende.

Business Swedens (dåvarande Exportrådets) kontor i Botswana stängdes 2008 men öppnade återigen hösten 2012. Genom sin understödjande roll till svenskt näringsliv har Business Sweden till exempel hjälpt till att skapa samarbeten inom förnyelsebar energi mellan den svenska parten Sustainable Business Mälardalen och Botswana Power Cooperation. Det finns fler svenska eller svensk-anknutna företag etablerade i Botswana, exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB. Den svenska handeln med Botswana utgör endast en bråkdel av Sveriges totala handel.

Sverige öppnade ambassad i Botswanas huvudstad Gaborone år 1972. Denna stängdes sedan år 2008. Sveriges ambassadör i Sydafrika är ackrediterad till Botswana och svarar för de löpande kontakterna med landet, liksom den konsulära verksamheten och främjandet av svensk handel tillsammans med Business Sweden. Botswana har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 36 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida