Botswana

Från 1960-talet och mer än 30 år framåt hade Sverige och Botswana ett omfattande utvecklingssamarbete. Samarbetet syftade framförallt till att minska fattigdomen i Botswana och att öka landets ekonomiska oberoende. När Botswana klassificerades som ett medelinkomstland påbörjade Sverige en utfasning av biståndet och under sista tiden återstod framförallt stöd för att bistå Botswana i kampen mot HIV/aids-pandemin.

Handelsutbytet mellan Sverige och Botswana är tämligen litet. Det finns dock flera svenska företag, eller företag med anknytning till Sverige, etablerade i Botswana, exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Botswana

Prenumerera

Totalt 36 träffar.