Elfenbenskusten

Sverige stängde ambassaden i Elfenbenskusten 2007. Ett Stockholmsbaserat sändebud representerar Sverige i Elfenbenskusten. Ett svenskt honorärkonsulat finns i Abidjan.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Elfenbenskusten är goda men begränsade. Det är främst på det kommersiella planet som de svensk-ivorianska kontakterna tidvis varit relativt starka. Sverige har aldrig haft något mer omfattande utvecklingsbistånd till Elfenbenskusten, men var i samband med eftervalskrisen 2011 den enskilt största bilaterala givaren av humanitärt bistånd. Sida gav 2018 stöd till civilsamhället (Rädda Barnen) motsvarade 8,9 miljoner SEK. Svensken Pierre Schori var chef för FN:s fredsmission UNOCI 2005–2007, vilken avvecklades 2017.

Business Sweden har identifierat informations- och kommunikationsteknologi (ICT), energi-, gruv- och transportsektorerna, samt hälso- och sjukvård som prioriterade områden för svenska exportföretag. Flera svenska företag finns idag representerade i Elfenbenskusten, bland andra Scania och Ericsson.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Elfenbenskusten

Prenumerera

Totalt 3 träffar.