Ghana

Ghana är ett av de mest stabila demokratiska länderna i Västafrika och landet är en av de viktigaste svenska handelspartnerna i Afrika. Det finns ett tjugotal svenska företag etablerade på plats, till exempel Skanska, ABB, Volvo CE, Atlas Copco, Ericsson, Viasat, Tetra Pak och Svedala industrier. Svenska företagsintressen i Ghana är i dagsläget koncentrerade främst till telekomsektorn och gruvnäringen. Det finns emellertid ytterligare sektorer av faktiskt och potentiellt intresse, såsom livsmedelsförädling, energiförsörjning, infrastruktur och skogsbruk.

Sverige har ett honorärkonsulat i Accra. Sverige representeras i Ghana av ambassaden i Nigeria. Ghana har en ambassad i Köpenhamn som även ansvarar för landets förbindelser med Sverige. Relationerna mellan Ghana och Sverige är i dagsläget inriktade på handel, Sverigefrämjande och kulturutbyte.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Ghana

Prenumerera

Totalt 3 träffar.

  • Nya ambassadörer till Sverige

    Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 4 oktober 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

  • Aktuella länder för svenska valobservatörer 2016

    Regeringen fattar idag beslut om det svenska deltagandet i EU:s valobservationsinsatser under 2016. De länder som kan komma i fråga är bland annat Tunisien, Palestina, Afghanistan och Colombia.

  • Nya ambassadörer till Sverige

    Tre ambassadörer överlämnade torsdagen den 4 juni 2015 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.