Guinea

Sverige har aldrig haft någon ambassad i Guinea. Landet täcks idag av en Stockholmsbaserad ambassadör. Ett svenskt honorärkonsulat finns i Conakry.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Guinea är goda men mycket begränsade. Guinea ligger på den västafrikanska kusten, är rikt på naturtillgångar och ekonomin baseras främst på mineralbrytning. Landet genomförde sitt första demokratiska presidentval 2010.

Sverige har för närvarande inget bilateralt utvecklingsstöd till Guinea. I samband med det omfattande ebolautbrottet i Västafrika 2013–2016 bidrog Sverige med sammanlagt mer än 500 miljoner SEK i stöd till de drabbade länderna, inklusive till Guinea, bland annat till sjukdomsbekämpning samt återuppbyggnadsrelaterade aktiviteter.

Den svenska exporten till Guinea är tämligen blygsam. Bland de svenska företag som finns representerade i Guinea kan nämnas Ericsson och ABB.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Guinea

Prenumerera

Totalt 5 träffar.