Malawi

Sverige har ingen ambassad i Malawi utan är sidoackrediterade från Harare. Det svenska utvecklingssamarbetet med Malawi avslutades 2008. Mellan 2001 och 2008 genomfördes det svenska biståndet genom ett s.k. delegerat partnerskap med Norge, vilket innebar att Norge hanterade administrationen av stödet, som inriktades på hälsa, HIV/AIDS, demokratisk samhällsstyrning samt stöd till ekonomiska reformer och uppgick till 125 MSEK årligen.

Handelsutbytet är ytterst begränsat. Från Malawi importerar Sverige huvudsakligen kaffe och tobak. Den svenska exporten består framför allt av verkstadsprodukter.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Malawi

Prenumerera

Totalt 1 träffar.

  • Nya ambassadörer till Sverige

    Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 4 oktober 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.