Niger

Sverige och Niger har begränsade relationer. Sverige har inget bilateralt utvecklingssamarbete med Niger men bidrar genom EU:s bistånd, däribland EU:s till civila utbildningsinsats EUCAP Sahel Niger. Sverige ger omfattande humanitärt stöd till Sahelregionen, inklusive Niger. Sveriges humanitära stöd till Niger uppgick till 72 miljoner kronor under 2016. Den svenska handeln med Niger är mycket blygsam.

Sveriges ambassadör i Mali är sidoackrediterad till Niger sedan 2015. Nigers ambassadör till Sverige är sidoackrediterad från Köpenhamn.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.