Sierra Leone

Sverige har aldrig haft någon ambassad i Sierra Leone. Ett Stockholmsbaserat sändebud representerar Sverige i Sierra Leone. Ett svenskt honorärkonsulat finns i Freetown.

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Sierra Leone är goda men mycket begränsade. Handelsutbytet, det kulturella utbytet samt den svenska turismen till Sierra Leone är av ringa omfattning.

Sverige var ett av de länder som anslog mest biståndsmedel (totalt över 500 miljoner SEK) till bland andra Sierra Leone i samband med det omfattande ebolautbrottet i Västafrika 2013–2016. Sidas stöd till Sierra Leone uppgick 2018 till 5,9 miljoner SEK och gick bland annat till forskning på hälsoområdet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sierra Leone

Prenumerera

Totalt 13 träffar.