Sydsudan

Sverige har ett sektionskansli i Juba, Sydsudan, vilket lyder under Sveriges ambassad i Khartoum, Sudan. Sveriges ambassadör i Khartoum är ackrediterad även till Sydsudan. Sydsudans ambassadör i Oslo är ackrediterad till Stockholm.

Regeringen antog i juli 2018 en strategi för utvecklingssamarbetet med Sydsudan för perioden 2018–2022. Strategin omfattar totalt 1 500 miljoner kronor. Fokusområden är fredliga och inkluderande samhällen samt grundläggande samhällsservice och försörjningsmöjligheter. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd. Vidare bedrivs EU-gemensamt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i Sydsudan, genom EU:s delegation i Juba.

Sverige bidrar med personal till FN:s insats i Sydsudan, UNMISS.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sydsudan

Prenumerera

Totalt 26 träffar.