Barbados

Sveriges export till Barbados uppgick till 91 miljoner SEK under 2018, främst verkstadsprodukter och livsmedel. Importen från Barbados motsvarade samma år 3 miljoner SEK, och utgjordes främst av verkstadsprodukter.

Barbados är medlem i Caricom (Karibiska gemenskapen), tillsammans med 15 andra nationer i Karibien. Barbados ingår även i ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) mellan ett antal karibiska länder och EU. Landet blev självständigt 1966.

Sveriges ambassadör till Barbados är placerad i Stockholm. Sverige har ett honorärkonsulat i Bridgetown.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Barbados