Chile

Sverige och Chile upprättade diplomatiska förbindelser 1827 då konsulat etablerades i Stockholm och Valparaíso. Den stora gruppen chilenare i Sverige (omkring 60 000), av vilka många flydde till Sverige under 70- och 80-talet, bidrar till de nära relationerna.

Chile är Sveriges tredje största handelspartner i Latinamerika efter Brasilien och Mexiko, men den största handelspartnern i regionen mätt per capita. Sveriges export till Chile uppgick till 3 550 miljoner SEK år 2018. Sveriges import uppgick till 871 miljoner SEK samma år. De viktigaste exportvarorna är industriell utrustning samt kapitalvaror. De viktigaste importvarorna är koppar, vin och färsk frukt. De flesta större svenska multinationella företagen finns representerade i Chile, såsom Alfa Laval, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Ericsson, H&M, Saab, Sandvik, Scania, Tetra Pak, Volvo m.fl.

Sverige och Chile har gällande bilaterala avtal om investeringsskydd och dubbelbeskattning. Sedan 2016 har Sverige och Chile ett samförståndsavtal.

Sedan 2002 finns ett associeringsavtal mellan EU och Chile som ytterligare främjar förbindelserna.

Sverige har en ambassad i Santiago de Chile samt ett honorärkonsulat i Valparaíso.

 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Chile