Dominica

Sveriges export till Dominica uppgick 2018 till 6.6 miljoner SEK, främst varor av trä, kemiska produkter och pappersprodukter. Sveriges import uppgick samma år till drygt 140 000 SEK, där de viktigaste varuslagen var grönsaker, textilier och verkstadsprodukter.

Landet är medlem i den regionala sammanslutningen Caricomoch ingår i ett ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA) mellan ett antal karibiska länder och EU. Dominica är dessutom medlem i den subregionala organisationen OECS, Östkaribiska staters organisation. Landet blev självständigt 1978.

Sveriges ambassadör till Dominica är placerad i Stockholm. Sverige har ett honorärkonsulat i huvudstaden Roseau.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Dominica