El Salvador

Sverige har bedrivit utvecklingssamarbete med El Salvador sedan 1980-talet, till en början främst genom humanitärt bistånd. Det svenska biståndet med landet fasades ut under 2009. Handelsutbytet är av begränsad omfattning. Den svenska exporten uppgick år 2014 till 133 miljoner kronor och El Salvador exporterade för motsvarande 35 miljoner kronor till Sverige under samma år.

Ericsson och ABB är de svenska företag som har kontor i El Salvador. Andra svenska företag, såsom NCC och Volvo Construction företräds genom dotterbolag i något av de latinamerikanska länderna. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo Personvagnar, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval.

Sverige har ett honorärt generalkonsulat i San Salvador. Sveriges ambassadör i Guatemala är också ackrediterad i Honduras.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om El Salvador

Prenumerera

Totalt 2 träffar.