El Salvador

Sveriges export till El Salvador uppgick under 2018 till 145 miljoner SEK. Sveriges import från landet uppgick till 15 miljoner SEK samma år. De främsta exportvarorna till landet är verkstads och pappersprodukter, medan kaffe utgör den viktigaste importvaran. Ericsson och ABB är de svenska företag som har kontor i El Salvador. Ett fåtal andra företag representeras lokalt, såsom Volvo, Scania Bussar, Oriflame, och DeLaval.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i El Salvador 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till El Salvador. Sverige har ett honorärt generalkonsulat i San Salvador.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om El Salvador

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4 träffar.