Guatemala

Sveriges export till Guatemala uppgick under 2018 till 268 miljoner SEK. Sveriges import från Guatemala uppgick till 180 miljoner SEK samma år. De främsta svenska exportvarorna till Guatemala är verkstads- och pappersprodukter samt livsmedel. De viktigaste importvarorna är kaffe, tobak och kryddor. Två svenska företag, Ericsson och ABB, har kontor i Guatemala, och står också för den största delen av Sveriges export till landet. Andra företag, såsom SKF, företräds genom dotterbolag i något av grannländerna. Ett tjugotal andra företag representeras genom lokala återförsäljare och distributörer, däribland Volvo, Electrolux, Atlas Copco, Sandvik, Astra Zeneca, Husqvarna, Orrefors och Kosta Boda.

Ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika trädde i kraft i Guatemala 2013. Associeringsavtalet utgörs av tre pelare: politisk dialog, utvecklingssamarbete och frihandel.

Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet 2016-2020 fokuserar på tre huvudsakliga områden: i) värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld, ii) stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter, iii) förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Sverige har en ambassad i Guatemala City. Sveriges ambassadör i Guatemala är sidoackrediterad till Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua och Panama.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Guatemala

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 15 träffar.