Nicaragua

Sveriges handel mellan Nicaragua är begränsad. Kaffe står för den största delen av den nicaraguanska exporten till Sverige. Värdet av den svenska varuexporten till Nicaragua uppgick under 2014 till 137 miljoner kronor och importen till 52 miljoner kronor.

Sverige gav under 1970-talet ett omfattande humanitärt stöd till Nicaragua under slutet av upproret mot Somoza-regimen. Från sandinisternas maktövertagande 1979 var Sverige under flera decennier en viktig bilateral biståndsgivare. Som en konsekvens av landfokuseringspolitiken fasades et svenska utvecklingssamarbetet till Nicaragua ut och upphörde 2011.

Sveriges ambassadör i Guatemala är också ackrediterad i Nicaragua. Sverige representeras i form av ett honorärt generalkonsulat i Managua.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nicaragua

Prenumerera

Totalt 24 träffar.