Paraguay

Sveriges export till Paraguay uppgick till 96 miljoner SEK 2018. Sveriges import uppgick till 81 miljoner SEK samma år. De viktigaste exportvarorna är vägfordon och verkstadsprodukter. De viktigaste importvarorna är livsmedel och råvaror. Svenska Kinnevikbolaget Millicom är verksamt i Paraguay sedan 2004 och det finns ett antal svenska företag verksamma inom jordbrukssektorn.

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Mercosur-länderna avslutades i juni 2019 och ska ratificeras av organisationernas medlemsstater innan det träder i kraft.

Sveriges ambassadör i Buenos Aires är sidoackrediterad till Paraguay. Sverige har ett honorärkonsulat i Asunción.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Paraguay

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4 träffar.