Peru

Sverige och Peru har en lång tradition av goda relationer och många svenska företag har verksamhet i landet sedan decennier (SKF var först på plats redan 1918). I dagsläget finns det ett femtontal svenska företag representerade i Peru. Sveriges ambassad i Santiago de Chile har varit sidoackrediterad i Peru under ett antal år sedan ambassaden i Lima avvecklades, men återöppnas under 2016. Sedan 2009 finns en nordisk handelskammare i Lima med uppdrag att stödja svenskt näringsliv. Business Sweden täcker Peru från sitt Chilekontor.

En av höjdpunkterna i de svensk-peruanska relationerna är återlämnandet av de så kallade Paracastextilierna. Återlämnandet initierades år 2014, då de 2000 år gamla textilierna som transporterats från Göteborg överlämnades vid en högtidlig ceremoni i Lima i närvaro av bland annat Perus president Ollanta Humala. Den kompletta överlämningen beräknas vara klar 2017.

År 2013 trädde frihandelsavtalet mellan EU och Peru i kraft. Handeln mellan Sverige och Peru har vuxit snabbt under de senaste åren, om än från en blygsam nivå, och Peru har sedan dess blivit en av Sveriges största exportmarknader i Sydamerika. Värdet på den svenska exporten uppgår till drygt 1 miljard SEK per år. Särskilt viktiga produkter är försäljningen av verkstadsvaror, maskiner och kapitalvaror. Även den svenska importen från Peru har ökat betydligt under samma period, och motsvarar precis som exporten omkring 1 miljard SEK per år. Från Peru importerar Sverige främst kopparmalm samt kaffe. Med det nya frihandelsavtalet i kraft finns det potential att öka handelsutbytet ytterligare.

Det finns ett stort antal svenska företag verksamma i Peru: Alfa Laval, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Betsson, Ericsson, EF, Electrolux, Husqvarna, Oriflame, Sandvik, Scania, Securitas, Skanska, SKF, SSAB, Systemair, Tetra Pak och Volvo. H&M öppnade en 4 000 m2 stor butik i Lima i maj 2015, den största i Sydamerika. Ett investeringsskyddsavtal mellan Sverige och Peru finns sedan 1994.

Liksom i fallet med flera latinamerikanska länder, avvecklades Sveriges utvecklingssamarbete till Peru gradvis för att upphöra helt år 2010.

Ett flertal högnivåbesök från Sverige har gjorts de senaste åren. Sveriges dåvarande utrikesminister Carl Bildt besökte Peru 2008 i samband med EU-Latinamerikatoppmötet och 2012 reste Perus dåvarande utrikesminister Roncagliolo till Stockholm i samband med återöppnandet av peruanska ambassaden i Sverige. Sveriges vice statsminister, tillika klimat- och miljöminister, Åsa Romson ledde den svenska delegationen vid klimatmötet COP20 i Lima i december 2014. Kronprinsessparet och infrastrukturminister Anna Johansson besökte Peru i slutet av 2015. Samma år ledde finansminister Magdalena Andersson den svenska delegationen vid Världsbankens och IMF:s årsmöten i Lima, åtföljda av biståndsminister Isabella Lövin och riksbankschef Stefan Ingves.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Peru

Prenumerera

Totalt 16 träffar.