Trinidad och Tobago

Sveriges bilaterala förbindelser med Trinidad och Tobago är goda. Sveriges ambassadör till Trinidad och Tobago är placerad i Stockholm. Det finns ett honorärt generalkonsulat i landets huvudstad Port of Spain, som bistår ambassadören.

Handelsutbytet är måttligt, den svenska varuexporten uppgår till ungefär 150 miljoner SEK per år. Exporten består till största delen av papper, verkstadsprodukter och livsmedel. Den svenska importen från Trinidad och Tobago, som är relativt liten motsvarande ungefär en miljon SEK årligen, utgörs främst av livsmedel och verkstadsprodukter. Den svenska turismen till Tobago har successivt ökat under senare år.

Trinidad och Tobago är medlem i CARICOM, the Caribbean Community.

Den trinidadiska författaren V. S. Naipaul förlänades i december 2001 Nobelpriset i litteratur. I Naipauls många verk skildras livet och samhället i Karibien.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Trinidad och Tobago