Uruguay

Relationerna mellan Sverige och Uruguay är mycket goda och omfattar bland annat samarbete i FN-frågor där Uruguay delar svenska positioner i flertalet frågor, i synnerhet inom MR-området, men även frihandel. Relationerna präglas av gemensamma värderingar om demokrati och social utveckling. Många uruguayaner flydde undan diktaturen till Sverige vilket bidragit till starka personliga, kulturella och emotionella band. Tack vare det faktum att många uruguayaner fann en fristad i Sverige undan diktaturen finns det fortfarande en djup tacksamhet som ständigt återkommer i bilaterala kontakter. Den svenska kolonin i Uruguay uppskattas till drygt tusen personer, flertalet är före detta flyktingar som återvänt från Sverige eller har dubbelt medborgarskap. En grupp svensk-uruguayaner driver ett mycket aktivt svenskt-uruguayanskt kulturinstitut i Montevideo.

Sveriges ambassad i Buenos Aires är sidoackrediterad i Uruguay. I Montevideo finns ett svenskt honorärt generalkonsulat. Under 2011 besökte Uruguays dåvarande president José Mujica Sverige tillsammans med en ministerdelegation.

Några få svenska företag, bland annat Ericsson, har dotterbolag i Uruguay. På plats i Uruguay finns svenska AAK (Aarhus) som tillverkar choklad och andra livsmedelsfabrikat för export, Stora Enso, ABB, Astra Zeneca, Ericsson, Linde Gas, SKF och Securitas. Tillsammans med chilenska Arauco har svensk-finska skogsindustrikoncernen Stora Enso investerat i en ny pappersmassafabrik i västra delen av Uruguay. Fabriken som invigdes i september 2014 i närvaro av dåvarande president Mujica är den största privata investeringen någonsin i landet.

Den svenska exporten till Uruguay uppgår till knappt 500 miljoner SEK per år, medan importen till Sverige från Uruguay motsvarar omkring 100 miljoner SEK per år. Den svenska exporten utgörs främst av verkstadsprodukter, fordon och telekomutrustning medan Sverige framförallt importerar livsmedel samt råvaruprodukter. Det finns en nordisk-uruguayansk handelskammare i landet, sedan den finsk-uruguayanska handelskammaren ombildades under 2008.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Uruguay

Prenumerera

Totalt 11 träffar.