Uruguay

Relationerna mellan Sverige och Uruguay omfattar bland annat samarbete i FN-frågor där Uruguay delar svenska positioner i flertalet frågor, i synnerhet inom MR-området, men även frihandel. Relationerna präglas av gemensamma värderingar om demokrati och social utveckling.

Sveriges export till Uruguay uppgick till 421 miljoner SEK under 2018. Sveriges import uppgick till 190 miljoner SEK samma år. De viktigaste exportvarorna är verkstadsprodukter, fordon och telekomutrustning. De viktigaste importvarorna livsmedel samt råvaruprodukter. Flera svenska företag har närvaro i Uruguay, däribland AAK (Aarhus), ABB, Astra Zeneca, Ericsson, Linde Gas, SKF och Securitas. Tillsammans med chilenska Arauco driver svensk-finska skogsindustrikoncernen Stora Enso en pappersmassafabrik i västra delen av Uruguay.

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Mercosur-länderna avslutades i juni 2019 och ska ratificeras av organisationernas medlemsstater innan det träder i kraft.

Sveriges ambassadör i Buenos Aires är sidoackrediterad till Uruguay. Sverige har ett honorärkonsulat i Montevideo.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Uruguay

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.