Indonesien

Sverige erkände Indonesien 1949 och länderna etablerade diplomatiska förbindelser 1950. 2020 firas 70 år av diplomatiska förbindelser. Indonesiens storlek och strategiska läge gör landet till en viktig partner för Sverige. Det finns ett starkt ömsesidigt intresse av att utveckla samarbetet inom en rad områden. Indonesien utgör idag en snabbt växande marknad för svensk export i Sydöstasien. Exporten uppgick 2019 till ca 3,6 miljarder kronor. Cirka 90 svenska företag är etablerade i landet, flertalet av dem sedan länge. Business Sweden öppnade i februari 2011 kontor i Indonesien. 

De politiska relationerna med Indonesien har vidareutvecklats och fördjupats under de senaste åren vilket återspeglas i ett ökande besöksutbyte. 2013 besökte Indonesiens förre president Yudhoyono Sverige. I maj 2017 besökte Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia Indonesien. Under senare år har flera samförståndsavtal undertecknats, bl.a. ett samförståndsavtal för forskning och högre utbildning i samband med att ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark-Knutsson besökte Indonesien i oktober 2017.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Indonesien