Armenien

Sveriges relationer med Armenien är goda och besöksutbytet under det senaste året har varit tätt. Armenien omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Ramverket för relationen mellan EU och Armenien utgörs av ett omfattande och fördjupat partnerskapsavtal. Sveriges riksdag godkände avtalet i maj 2019. Avtalet inkluderar inte en frihandelsdel mot bakgrund av Armeniens medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen (EEU). EU och Armenien har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal,

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Armenien har stärkts under senare år, men handeln är fortsatt begränsad. Sverige importerar främst verkstadsprodukter och kosmetiska produkter från Armenien. Exporten till Armenien består i huvudsak av verkstadsprodukter. Det finns ett växande intresse från svenskt näringsliv för Armenien och flera svenska företag finns etablerade i landet.

Under 2019 inledde Sverige ett bilateralt utvecklingssamarbete med Armenien. Tidigare har Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020 endast gett utrymme för regionala insatser i Armenien. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att:

  1. öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling,
  2. bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt
  3. förbättra miljö och begränsa klimatpåverkan.

Jämställdhet är fortsatt en horisontell prioritering inom det svenska stödet. Stödet anpassas till respektive lands ambitioner, förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Armenien genom EU:s grannskapsinstrument. Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på cirka 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020. Armenien ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Sverige öppnade en ambassad i Armeniens huvudstad Jerevan i mars 2014. Armenien har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Du kan filtrera innehållet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 36 träffar.