Armenien

Armenien omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Ramverket för relationen mellan EU och Armenien utgörs av ett övergripande och fördjupat partnerskapsavtal (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, CEPA). Sveriges riksdag ratificerade avtalet i maj 2019. Avtalet inkluderar inte en frihandelsdel mot bakgrund av Armeniens medlemskap i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EEU). EU och Armenien har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Armenien har stärkts under senare år, men handeln är fortsatt begränsad. Sverige importerar främst verkstadsprodukter och kosmetiska produkter från Armenien. Exporten till Armenien består i huvudsak av verkstadsprodukter. Det finns ett växande intresse från svenskt näringsliv för Armenien och flera svenska företag finns etablerade i landet.

Under 2019 inleder Sverige ett bilateralt utvecklingssamarbete med Armenien. Tidigare har Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020 gett utrymme för regionala insatser i Armenien. Strategin beräknas omfatta totalt cirka 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling, 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt att prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Armenien genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på cirka 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020. Armenien ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Sverige öppnade en ambassad i Armeniens huvudstad Jerevan i mars 2014. Ambassaden leds av en chargé d'affaires och Sveriges ambassadör i Georgien är sidoackrediterad i Armenien. Armenien öppnade en ambassad i Stockholm år 2014.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Du kan filtrera innehållet

Prenumerera

Totalt 24 träffar.