Armenien

Sveriges bilaterala förbindelser med Armenien är goda och besöksutbyte i båda riktningar har ägt rum under senare år.  Armeniens utrikesminister Edvard Nalbandian besökte Sverige i november 2014.

Armenien omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja EU-närmande och reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och främjande av respekt för mänskliga rättigheter. Ramverket för relationen mellan EU och Armenien utgörs av ett Partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA). Förhandlingar om ett associeringsavtal, inkl. ett djupgående frihandelsavtal, som skulle ersätta PSA, avbröts hösten 2013 till följd av Armeniens beslut att söka medlemskap i den Euroasiatiska tullunionen. EU och Armenien har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Armenien har stärkts under senare år, men handeln mellan länderna är fortsatt begränsad. Sverige importerar främst livsmedel, tobak och verkstadsprodukter från Armenien. Exporten till Armenien består i huvudsak av verkstadsprodukter. Det finns ett växande intresse från svenskt näringsliv för Armenien och flera svenska företag finns etablerade i landet.

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, för perioden 2014-2020, finns utrymme för regionala insatser i Armenien. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU.

EU stödjer även Armenien genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Sverige öppnade en ambassad i Armeniens huvudstad Jerevan i mars 2014. Sveriges ambassadör i Georgien är sidoackrediterad i Armenien. Armenien öppnade en ambassad i Stockholm den 1 januari 2014.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök