Kosovo

Sverige har diplomatiska förbindelser med Kosovo sedan Kosovos självständighetsförklaring 2008 och har en ambassad i Pristina. Kosovo har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida kosovariskt medlemskap i EU. Ett Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Kosovo och EU trädde i kraft 2016.

Sveriges reformsamarbete med Kosovo styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Kosovo uppgår årligen till ca 95 miljoner kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Kosovo att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för förmedlemsskapsstöd (IPA) som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Sverige bidrar med militära rådgivare till NATO-styrkan KFOR och en rådgivare till NATO Advisory and Liaison Team (NALT). Sverige bidrar också med personal till EU:s rättsstatsinsats EULEX (inom bland annat polis, domstol, kriminalvård) liksom till OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) insats i Kosovo.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 23 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida